Zadnjeg dana provedbe projekta Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS), u četvrtak 31.3.2022. godine, u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike (FOI) održana je svečana dodjela certifikata studentima koji su uspješno završili intenzivne tečajeve o digitalnoj transformaciji i industriji 4.0.

prof.dr.sc. Vjeran Strahonja studentima uručio je certifikate studentima koji su uspješno odslušali i odradili sve zadatke u sklopu tečajeva.

Studenti su za svaki program osvojili po 2 ECTS boda. Posjetimo, projektni tim FOI-ja je održao dva ciklusa intenzivnog učenja o digitalnoj transformaciji, a projektni partneri Sveučilišta Panonija iz Nagykanizse (UP) su održali dva ciklusa intenzivnog učenja o Industry 4.0, dok su Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje i Poslovni inkubator iz Nagykanizse (NKVG) održali niz radionica sa svrhom povećanja zapošljivosti studenata.

Ukupno 53 studenta, 23 studenata Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu te 30 studenata Sveučilišta Panonija u Nagykanizsi, primilo je 4 ECTS boda za uspješno sudjelovanje u tečajevima.

Voditelj projektnog tima FOI-a, prof. dr. sc. Vjeran Strahonja je održao uvodnu riječ o projektu i aktivnostima te planovima za buduće projekte, nakon čega su se u raspravu uključili ostali članovi tima izv.prof.dr.sc Katarina Tomičić-Pupek, doc.dr.sc. Martina Tomičić Furjan i Karlo Nadoveza, mag.oec. i studenti  koji su iznijeli dojmove sudjelovanja u projektu te su izrazili želju da im se omogući više ovakvih projektnih prilika.

Projekt je sufinanciran u okviru Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska 2014.-2020.

 Sadržaj je kreiran uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj članka je iskjučiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. i ni u kom slučaju ne može se smatrati odrazom stajališta Europske unije ili Upravljačkog tijela projekta.
Podijeli: