Studenti Pravnog fakulteta Osijek ispred TICM-a, zajedno s Ivanom Plačkom, direktorom TICM-a, Alenom Višnjićem, direktorom MENEA-e i Valentinom Hažić  voditeljicom Odjela za ruralni razvoj REDEA-e koja je inicirala posjet.

Petnaestak studenata Pravnog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, došlo je u četvrtak 15. ožujka 2018 godine u studijski posjet Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje (TICM). Direktorica Regionalne razvojne agencije Međimurja REDEA-e Sandra Polanec Marinović, najprije im je predstavila samu agenciju. U nastavku je studentima predstavljen rad TICM-a te širi kontekst Centra znanja Međimurke županije, a koji je predstavio direktor TICM-a Ivan Plačko. Cjelokupan rad Međimurske energetske agencije MENEA-e studentima je predstavio i direktor Alen Višnjić. Na samom kraju izlaganja, mogla se vidjeti velika zainteresiranost studenata koji su imali brojna pitanja za predavače. Sam posjet inicirala je Valentina Hažić, voditeljica Odjela za ruralni razvoj REDEA-e.

Nakon posjeta TICM-u, studenti su se uputili u Mursko Središće u poduzeće SOBOČAN–interijeri d.o.o., na upoznavanje s radom poduzeća te obilazak proizvodnog pogona. Nezaobilazan posjet bio je i Vinskoj kući Hažić, obilasku njihovog gospodarstva te degustaciji njihovih proizvoda.

Direktorica Sandra Polanec Marinović predstavlja rad REDEA-e.

Direktor Ivan Plačko predstavlja rad TICM-a.

Direktor Alen Višnjić predstavlja rad MENEA-e.

Studenti Pravnog fakulteta Osije

Podijeli: