Projekt “MVP – Mladi, vrijedni, poduzetni” će provoditi udruga Autonomni centar – ACT zajedno s partnerima na projektu CEDROM Čakovec, Međimurskim veleučilištem, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje PU Čakovec i Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje d.o.o. Studenti/ice Međimurskog veleučilišta, njih čak 17, kroz projekt će postati treneri/ice društvenog poduzetništva, te će svoje znanje prenositi mladim (ne)zaposlenima osobama uspostavom modela tzv. “peer to peer” edukacije, koja se u europskim praksama pokazala kao vrlo uspješna za prenošenje znanja među mladima. Model sadrži i element inkubacije najperspektivnijih timova u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje i podrške u start-up fazi poslovanja poduzetničkog pothvata mladih.

Iako poduzetništvo u Europi godišnje generira 4 milijuna novih radnih mjesta i jedan je od ključnih faktora gospodarskog oporavka, obrazovni sustavi u zemljama članicama EU ne nude prave temelje za razvoj poduzetničke karijere, otežan je pristup financiranju za poduzetničke aktivnosti, značajne su prepreke u pristupu tržištima, prevelike sankcije u slučaju neuspjeha te otežavajuće administrativne procedure. Projektom “MVP- Mladi vrijedni poduzetni” utjecat će se na povećanje zainteresiranosti i edukacije mladih za poduzetništvom i samozapošljavanjem. Cilj je olakšati mladima da sami stvore radna mjesta, a projektom će se pružiti alati studentima/icama Međimurskog veleučilišta i mladim (ne)zaposlenim  osobama da razviju efikasne modele za  razvoj svojih potencijala i ideja u lokalnim sredinama. Na taj način se želi spriječiti odlazak mladih iz lokalnih sredina koje dugoročno najviše gube odlaskom i nezadovoljstvom mladih. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, a provodi se od 1. listopada 2013. do 30. rujna 2014.

Ana Mikulić, Autonomni centar – ACT

Dr. sc. Nevenka Breslauer, Međimursko veleučilište u Čakovcu

Ivan Plačko,Tehnološko-inovacijski centar Međimurje

Teo Petričević, Autonomni centar – ACT

Studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Podijeli: