U okviru TIC-a moguća je inkubacija inovativnih poduzeća i projekata iz sektora visokih tehnologija s fokusom na informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uz najam poslovnih prostora i opreme inkubiranim poduzećima dostupne su savjetodavne usluge,  administrativne usluge, edukacija, podrška u transferu znanja i tehnologija, analiza i evaluacija tehnologija i razvijenih proizvoda te podrška njihovoj komercijalizaciji.

Start-up poduzećima TIC služi kao one-stop-shop za razvoj poslovanja nudeći usluge savjetovanja, pripreme poslovnih planova, pomoć u identifikaciji izvora financiranja itd. Inkubirana poduzeća imaju pristup poslovnim znanjima i vještinama te su u odličnoj poziciji za međunarodno umrežavanje i širenje poslovanja. 

Inkubacija istraživačkih instituta je jedno od strateških usmjerenja TIC-a zbog potencijala ovih instituta u razvoju ljudskih resursa, generiranju novog znanja i njegovom opredmećivanju  u novim proizvodima te međunarodnom umrežavanju.

TIC  će osigurava prostor za projektne timove međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata koji su  usklađeni s misijom TIC-a i doprinose njegovom djelovanju.

Podijeli: