Ured 4,
Zgrada: TICM 1 / 1 kat
Zastupanje u području prava intelektualnog vlasništva.