Ured 6, Ured 3A,
Zgrada: TICM 1 / 1 kat
Usluge internet telefonije, hostinga i kolokacije, internet pristupa te održavanje mrežne, softverske i hardverske infrastrukture.