Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci pozive Vas na webinar:

SERVITIZACIJA – INOVACIJA USLUGA KAO PODRŠKA DIGITALIZACIJI POSLOVANJA

koji će se održati u srijedu, 1. prosinca, od 14:00 do 16:00 sati, putem Zoom platforme.

Sudionici webinara će se upoznati s Things+ metodologijom inoviranja usluga te kako njena primjena može podržati digitalnu transformaciju poslovanja poduzeća. Metodologija je razvijena za proizvodna mala i srednja poduzeća tijekom Interreg Central Europe projekta Things+ i testirana u 90+ poduzeća u 9 zemalja.

Događaj će se održati na engleskom jeziku, a rok za prijavu je 29. studenog 2021. Događaj je organiziran u sklopu Interreg Central Europe projekta Boost4BSO.


Sadržaj webinara

  • Servitizacija ukratko,
  • Things+ metodologija inoviranja usluga – ključni izvori znanja i alati,
  • Prednosti i izazovi servitizacije za proizvodna mala i srednja poduzeća,
  • Najbolji primjeri iz prakse, zamke i uspješne priče malih i srednjih proizvodnih poduzeća – stvarni primjeri inicijativa iz projekta Things+
  • Things+ metodologija kao podrška digitalizaciji i transformaciji poslovnog modela – kreirana, primijenjena i provjerena u praksi hrvatskih i srednjeeuropskih malih i srednjih poduzeća.

PRIJAVA

Sudjelovanje na webinaru je besplatno, a sudionici se prijavljuju ispunjavanjem prijavnog obrasca. Događaj je prvenstveno namijenjen izvršnim direktorima, menadžerima i voditeljima projekata iz malih i srednjih poduzeća.


AUTOR I PREDAVAČ

Webinar će održati Boris Golob, direktor znanstveno-tehnološkog parka Step Ri Sveučilišta u Rijeci. Više od 20 godina radi kao poslovni konzultant i predavač, a surađuje sa start-up tvrtkama, poduzećima i znanstvenicima te drži predavanja i obuke za poduzetnike i znanstvenike u Hrvatskoj i inozemstvu. Njegova područja interesa uključuju metodologiju inovacija proizvoda i usluga te strategiju komercijalizacije, a vodeći je stručnjak za inovacije poslovnih modela u jugoistočnoj Europi.

Podijeli: