FIDIC Opći uvjeti ugovaranja set su pravila i procedura kojima se utvrđuju obveze, prava i odgovornosti naručitelja, izvođača i inženjera u građevinskim projektima s ciljem pravedne raspodjele rizika. Izrada ugovora o radovima u skladu s FIDIC uvjetima osnova je za provedbu projekata gradnje i rekonstrukcije financiranih iz EU fondova.

Prepoznajući kako je FIDIC postao najčešći međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se koristi u Hrvatskoj, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), u suradnji s poduzećem TÜV Croatia, organizira seminar pod nazivom

RJEŠAVANJE SPOROVA U UGOVORIMA PO MODELU FIDIC

koji će se održati u informatičkoj učionici TICM-a
na adresi Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec,
u petak, 17. ožujka 2017. godine,
od 9 do 13 sati.

Cilj seminara

Stjecanje praktičnog znanja za provedbu ugovora i rješavanje sporova u ugovorima po modelu FIDIC.

Program seminara

09.00 – 10.00

Relevantni propisi:
Zakon o obveznim odnosima
Posebne uzance o građenju
Zakon o arbitraži
Zakon o mirenju

10.00 – 11.00

Potraživanja:
Potraživanja naručitelja
Potraživanja izvođača
Procedure

11.00 – 12.00

Postupci rješavanja sporova:
Odluke inženjera
Vijeće za rješavanje sporova
Arbitraža

Praktični primjer i rasprava

12.00 – 13.00

Ciljna skupina

Svi koji su ili će biti uključeni u infrastrukturne (EU) projekte u sklopu kojih se prava i obveze sudionika gradnje reguliraju FIDIC ugovorima, bez obzira radi li se o predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, djelatnicima javnih poduzeća, poduzetnicima, inženjerima, izvođačima radova ili arhitektima.

Kotizacija

800,00 HRK + PDV po polazniku

Pogodnosti

*30% niži iznos kotizacije u odnosu na istovjetne edukacije organizirane u Zagrebu!

* Uvjerenje o prisustvovanju za sve polaznike!

Prijava na seminar

Podijeli: