Ponosni ste na svoje znanstveno, književno ili umjetničko djelo, novo rješenje tehničkog problema, atraktivan i jedinstven slogan, naziv ili logotip poduzeća ili proizvoda, međutim ne znate da li iste možete zaštiti kao oblik intelektualnog vlasništva? Zapravo, pitate se da li Vi kao kreator određene intelektualne tvorevine možete ostvariti ugled, priznanje i novčanu korist kao rezultat uloženog truda?

Prepoznali smo kako su prava intelektualnog vlasništva i dalje nepoznanica zbog čega mnogi kvalitetni izumi ostaju nerealizirani, bez komercijalne vrijednosti, te zanimanja potencijalnih ulagača. Kako bi smo Vam pomogli u traženju odgovora na prethodno postavljena pitanja,

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje,
u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo
i pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i obrta,

19. studenog 2014. godine, od 10 do 13,40 sati,
organizira besplatan seminar pod nazivom

„OSNOVE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA”

Seminar će se održati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, na adresi Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec (prostor bivše vojarne) prema sljedećem programu:

Vrijeme:Tema:
10.00 – 11.15Vrste intelektualnog vlasništva i načini ostvarivanje zaštite
Osnove intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća
11.15 – 11.40Pauza
11.50 – 12.40Uloga intelektualnog vlasništva u povećanju konkurentnosti na tržištu
Osvrt na relevantne primjere iz prakse
Preddijagnostička ispitivanja potencijala intelektualnog vlasništva u malim i srednjim poduzećima
13.30 – 13.45Usluge zaštite intelektualnog vlasništva u TICM-u – predstavljanje poduzeća Patent Projekt

Proces zaštite izuma patentnom i postupak registracije žigova

13.45 – 14.00Rasprava

Seminar je namijenjen svim potencijalnim nositeljima i stjecateljima prava intelektualnog vlasništva s ciljem unaprjeđenja njihova znanja o pojedinim područjima prava, uz osvrt na ulogu intelektualnog vlasništva u poslovanju malih i srednjih poduzeća.

Sve zainteresirane molimo da se prijave za sudjelovanje putem internetskog obrasca dostupnog OVDJE, do 18. studenog u 12,00 sati. Broj mjesta je ograničen, a prijave će se uvažavati prema redoslijedu zaprimanja.

O predavačima:

Mr. sc. Tanja Milović voditeljica je Samostalne službe za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva u DZIV-u u kojem je zaposlena od 2000. godine. Pohađala je više specijalističkih edukacijskih programa od kojih se ističu edukacijski program Američkog ureda za patente i žigove, Kineskog ureda za patente te Europske patentne organizacije. Autorica je stručnih radova i osvrta iz područja upotrebe intelektualnog vlasništva u razvoju inovacija i poslovanju.

Dr. sc. Zrinka Banić Tomišić voditeljica je INCENTIV-a – Informacijskog centra za intelektualno vlasništvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Posjeduje iskustvo rada u različitim sektorima – međunarodnoj industriji, akademskoj zajednici i javnim istraživačkim institucijama, maloj konzultantskoj trvtki te državnoj službi. Radila je kao znanstvenik i istraživač, odjelni i projektni menadžer, konzultant, predavač i voditelj radionica.

Patent Projekt d.o.o. za vještačenje, projektiranje, tehničke, inženjerske i savjetodavne usluge je poduzeće inkubirano u TICM-u koje pruža usluge iz domene upravljanja intelektualnim vlasništvom. Kao ovlašteni patentni zastupnik i zastupnik za žigove, za svoje klijente provode sve postupke glede ostvarivanja patentne zaštite, zaštite žiga i industrijskog dizajna.

Podijeli: