U utorak, 22. studenog 2016. godine, petnaestak je polaznika prisustvovalo seminaru „Primjena FIDIC uvjeta ugovaranja u hrvatskom građevinskom sektoru“ održanom u informatičkoj učionici TICM-a. FIDIC Opći uvjeti ugovaranja predstavljaju niz pravila i procedura kojima se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti naručitelja, izvođača i inženjera u građevinskim projektima u svrhu pravedne raspodjele rizika među ugovornim stranama. Izrada ugovora o radovima u skladu s FIDIC uvjetima osnova je za provedbu projekata gradnje i rekonstrukcije sufinanciranih iz EU fondova.

Prepoznajući činjenicu da je FIDIC danas najčešće korišteni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove u Hrvatskoj, TICM je organizirao navedeni seminar u suradnji s partnerskim poduzećem TÜV Croatia. Cilj seminara bio je upoznati prisutne s FIDIC modelom ugovora i njegovom usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom u graditeljstvu te educirati o načinima njegove primjene. Osim teoretskog dijela polaznicima su predstavljeni i primjeri iz prakse.

Seminar je vodio dr.sc. Vladimir Skendrović, doktor građevinskih znanosti te jedan od prvih zagovaratelja primjene FIDIC ugovora u Hrvatskoj. Posjeduje relevantno iskustvo stečeno radom u vodećim hrvatskim građevinskim organizacijama na rukovodećim položajima, poput Hidroelektre d.o.o. i Građevinskog instituta, te obavljanjem funkcija direktora ureda Svjetske banke u Zagrebu, tehničkog savjetnika za infrastrukturu pri UN-u i sveučilišnog profesora na Građevinskom fakultetu u Osijeku.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, samostalno i u suradnji sa širokom mrežom partnera, redovito organizira edukacije iz raznih područja poput poslovnog planiranja i upravljanja poslovanjem, marketinga, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, itd. Ukoliko želite uložiti u vlastiti profesionalni i osobni razvoj te sudjelovati u budućim edukativnim događanjima u organizaciji TICM-a i njegovih partnera prijavite se na našu mailing listu kako bi dobili pravovremenu informaciju.

Podijeli: