15. srpnja 2016. godine najavljeno je raspisivanje javnog poziva u sklopu programa Ministarstva poduzetništva i obrta pod nazivom E-IMPULS namijenjenog isključivo mikro i malim poduzetnicima s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj! Prijave se zaprimaju najkasnije do 30. rujna.

Cilj poziva:

Cilj poziva je jačanje konkurentnosti poduzetnika koji zapošljavaju do 50 djelatnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće.

U nastavku slijede informacije koje su trenutno dostupne u nacrtu „E-impuls“ poziva. Naglašavamo da su iste podložne izmjeni nakon javnog savjetovanja, koje će se održati 7. srpnja 2016. godine u Kino dvorani MINPO-a u Zagrebu s početkom u 11:00 sati.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mali poduzetnici
Kategorija poduzećaBroj zaposlenihGodišnji prometAktiva/Dugoročna imovina
Mikro< 10≤ 2 milijuna EUR≤ 2 milijuna EUR
Malo< 50≤ 10 milijuna EUR≤ 10 milijuna EUR
 • poduzetnici koji djeluju u sektorima C,F,G, J, M, N, S prema NKD 2007
 • poduzetnici koji djeluju najmanje godinu dana, imaju najmanje jednog zaposlenog djelatnika i uredno podmiruju sve porezne obveze, obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te obveze prema svojim zaposlenicima

Iznosi sredstava i intenzitet financiranja:

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 30.000,00 HRK, dok maksimalni iznos ne može prijeći prag od 300.000,00 HRK. Broj pojedinih potpora koje mogu biti dodijeljene jednom prijavitelju nije ograničen!

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti prijaviteljima iznosi

 • 65% za mala poduzeća te
 • 85% za mikro poduzeća

Prihvatljive aktivnosti :

1. ULAGANJE U MATERIJALNU IMOVINU:

Troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje:

 • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
 • nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako su vezani uz projektne aktivnosti
 • nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima
 • troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
 • troškove ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta.

Neprihvatljivi troškovi: PDV, troškovi plaća, kupnja ili zakup zgrada, zemljišta, polovne opreme, repromaterijala, vozila te amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava

2. ULAGANJE U NEMATERIJALNU IMOVINU

Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu:

 • troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi vezani uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

3. SAVJETODAVNE USLUGE NEOPHODNE ZA REALIZACIJU ULAGANJA

Troškovi savjetodavnih usluga neophodni za ulaganje:

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;
 • troškovi promidžbe i vidljivosti.

Neprihvatljivi trošak: troškovi pripreme projektne prijave, savjetodavne usluge povezane s redovitim aktivnostima i izvan prihvatljivog razdoblja.

Sve poduzetnike pozivamo da redovito prate objave na internetskoj stranici TICM-a, www.ticm.hr, na kojoj će pravovremeno biti dostupne sve informacije o spomenutom javnom pozivu.

Naglašavamo kako Tehnološko-inovacijski centar Međimurje posjeduje višegodišnje iskustvo u pripremi projektnih prijava poduzetnika namijenjenih financiranju iz EU fondova te je izrazito uspješan u povlačenju sredstava svojim korisnicima. Stoga, ukoliko imate odgovarajuću projektnu ideju no nemate dovoljno znanja, iskustva i/ili vremena za samostalnu pripremu projektne prijave, pozivamo Vas da nam kontaktirate pozivom na broj 040/395-569 ili slanjem poruke elektroničke pošte na info@ticm.hr 

Podijeli: