Značajni dionici u ukupnom konceptu TIC-a su lokalne i regionalne vlasti te relevantne
institucije (npr. HGK, HOK, srednje škole, HZZ, …). TIC će pripremati stručne studije,
analize i ostale dokumente povezane s istraživanjem i razvojem, inovacijama i visokim
tehnologijama. Na temelju studija TIC će u suradnji s relevantnim institucijama razvijati grant
sheme i poticajne sheme kojima se jača veza između I&R instituta, visokoškolskih institucija
i gospodarskih subjekata. Javni sektor (lokalne i regionalne vlasti, javna poduzeća) također
treba unaprijediti svoje djelovanje, što znači da i u ovom sektoru treba primjenjivati nova
poslovna i tehnološka rješenja s ciljem optimalizacije poslovanja. Uzevši to u obzir i javni
sektor je jedan od klijenata TIC-a.
Poticanje tehnološkog razvoja i transformacije regionalnog gospodarstva s radno intenzivnog
na gospodarstvo zasnovano na znanju je opsežan zadatak u kojem moraju sudjelovati sve
strukture javnog sektora. Pri tome značajnu ulogu imaju Županija, gradovi i općine, budući
da oni raspolažu vlastitim proračunskim sredstvima kroz koja se mogu generirati programi
poticaja za unaprjeđenje gospodarstva.
TIC će, kroz suradnju s nacionalnim institucijama poput BICRO-a, HIT-a, Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, pomoći u definiranju
potpora za gospodarstvo koje će biti usklađene s pravilima i najboljom praksom u EU. Parteri
TIC-a imaju značajna znanja i iskustva u definiranju politika na nacionalnoj i regionalnoj
razini koja mogu biti od značajne koristi za regionalnu upravu i institucije.
Partneri iz javnog sektora također imaju iskustva i mogućnosti za sudjelovanje u nizu
programa prekogranične, bilateralne i ostalih vidova međunarodne suradnje. Velik dio
ovih programa komplementaran je s aktivnostima TIC-a. TIC će sudjelovati u pripremi
i provedbi zajedničkih projekata i tako raditi na podizanju regionalne konkurentnosti.
Podijeli: