Značajni dionici u ukupnom konceptu TIC-a su lokalne i regionalne vlasti te relevantne institucije (npr. HGK, HOK, srednje škole, HZZ, …). TIC priprema stručne studije, analize i ostale dokumente povezane s istraživanjem i razvojem, inovacijama i visokim tehnologijama. Na temelju studija TIC u suradnji s relevantnim institucijama razvija grant sheme i poticajne sheme kojima se jača veza između I&R instituta, visokoškolskih institucija i gospodarskih subjekata. Javni sektor (lokalne i regionalne vlasti, javna poduzeća) također treba unaprijediti svoje djelovanje, što znači da i u ovom sektoru treba primjenjivati nova poslovna i tehnološka rješenja s ciljem optimalizacije poslovanja. Uzevši to u obzir i javni sektor je jedan od klijenata TIC-a.

Poticanje tehnološkog razvoja i transformacije regionalnog gospodarstva s radno intenzivnog na gospodarstvo zasnovano na znanju je opsežan zadatak u kojem moraju sudjelovati sve strukture javnog sektora. Pri tome značajnu ulogu imaju Županija, gradovi i općine, budući da oni raspolažu vlastitim proračunskim sredstvima kroz koja se mogu generirati programi poticaja za unaprjeđenje gospodarstva.

TIC će, kroz suradnju s nacionalnim institucijama poput BICRO-a, HIT-a, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva te Ministarstva regionalnog razvoja, pomoći u definiranju potpora za gospodarstvo koje će biti usklađene s pravilima i najboljom praksom u EU. Parteri TIC-a imaju značajna znanja i iskustva u definiranju politika na nacionalnoj i regionalnoj razini. Između ostaloga stručnjaci INI-Novation-s radili su i rade kao savjetnici vladama u Njemačkoj, Portugalu, Singapuru i Bugarskoj. Ova iskustva mogu biti od značajne koristi za   regionalnu upravu i institucije.

Partneri iz javnog sektora također imaju iskustva i mogućnosti za sudjelovanje u nizu programa prekogranične, bilateralne i ostalih vidova međunarodne suradnje. Velik dio ovih programa komplementaran je s aktivnostima TIC-a. TIC će sudjelovati u pripremi i provedbi zajedničkih projekata i tako raditi na podizanju regionalne konkurentnosti.

Podijeli: