Tehnološko-inovacijski centar Međimurje i Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu organiziraju

RADIONICU
Digitalna transformacija i strateško planiranje

Razvoj preporuka za uključivanje digitalne transformacije
u strateške dokumente na regionalnoj razini

koja će se održati u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. godine s početkom u 9,00 sati
u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje
Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22/b

Cilj radionice je razvoj preporuka za uključivanje digitalne transformacije u strateške dokumente poticanja gospodarskog razvoja na regionalnoj razini.

U svojoj suštini digitalna transformacija predstavlja reorganizaciju, poboljšanje ili korjenitu promjenu načina rada organizacije primjenom digitalnih alata i tehnologija. Brz razvoj tehnologija i promjene koje iz njega proizlaze čine digitalnu transformaciju u privatnom, ali i u javnom sektoru neizbježnom temom kojom se kompetentno trebaju baviti donositelji odluka na svim razinama. U okviru projekta DIGITRANS – Digitalna transformacija Dunavske regije usmjerenog jačanju kapaciteta malih i srednjih poduzeća u području digitalne transformacije razvijena je metodologija koja poduzeća vodi kroz proces digitalne transformacije poslovanja. Metodologija podržana online platformom (digitrans.me) testirana je na nizu radionica i praktičnih primjera u okviru samog projekta, no budući da obuhvaća široko primjenjive alate poslovne analize i planiranja, njezin je potencijal znatno veći te se može uspješno koristiti i u organizacijama javnog sektora.

Na ovoj radionici se dionike u planiranju regionalnog razvoja na području sjevera Republike Hrvatske želi upoznati s pojmovima digitalne transformacije, trenutnim stanjem digitalizacije u privatnom i javnom sektoru i Digitrans metodologijom kao jednim od mogućih načina za lakšu digitalnu transformaciju privatnog i javnog sektora. Cilj je radionice razviti preporuke koje se jednostavno mogu integrirati u županijske i lokalne razvojne strategije temeljem kojih će se poticati digitalna transformacija.

Program radionice:

 

9:00 –  9:15Uvod u program, pozdravni govori
9:15 – 9:25Predstavljanje DIGITRANS projekta, Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje
9:25 – 9:45Što je digitalna transformacija, Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu
9:45 –  10:15Pregled postojećih strategija razvoja s naglaskom na strategije koje promiču digitalizaciju i/ili digitalnu transformaciju na EU, nacionalnoj i regionalnoj razini, predstavnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (TBC)
10:15 – 10:30Pauza
10:30 – 11:30Rasprava – razrada preporuka i zaključaka
11:30 – 12:15Zaključak i ručak

 

Radionica će okupiti predstavnike lokalne i regionalne vlasti, institucije zadužene za strateško planiranje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, poduzetničke potporne institucije, predstavnike visokoobrazovnog sektora te male i srednje poduzetnike.

Podijeli: