Projekt TIC-a provodi Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. REDEA je osnovana 2004. godine od strane Međimurske županije kao pravni slijednik Međimurskog poduzetničkog centra osnovanog 1998. godine. Temeljna misija REDEA-e je pružanje podrške procesima održivog razvoja Međimurja.

Svoju misiju REDEA ostvaruje djelovanjem u slijedećim ključnim područjima: strateško planiranje regionalnog razvoja, potpora poduzetništvu, potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju i poticanje ulaganja. Aktivnosti REDEA-e financirane su dijelom iz županijskog proračuna, dijelom iz fondova EU, a dio prihoda ostvaruje se na tržištu.

Potpora razvoju poduzetništva pruža se kroz: poslovno savjetovanje; edukaciju; podršku clusterima; pomoć u pronalaženju partnera; jačanje prekogranične i međunarodne suradnje poduzetnika; pripremu poslovnih planova i investicijskih studija te mikrokreditiranje. Kako bi se iskoristilo iskustvo REDEA-e u provedbi međunarodnih projekata i pružanju potpore poduzetništvu te stvorili uvjeti za kvalitetno djelovanje TIC-a on će u prve tri godine djelovati kao zasebni odjel unutar REDEA-e. U ovom odjelu rade djelatnici REDEA-e koji imaju iskustvo u projektima potpore poduzetništvu koje će doprinijeti uspješnoj provedbi projekta.

Podijeli: