EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Potpora se pruža visokokvalitetnim, tržišno usmjerenim projektima istraživanja i razvoja kako bi se stvorio temelj za međunarodni tržišni plasman i osnažila europska tehnološka konkurentnost.


28. ožujak 2018. godine rok je za prijavu projekata u okviru

REDOVNOG EUREKA PROGRAMA i

EUREKA PROGRAMA ZA DUNAVSKU REGIJU.


Tko se (ne) može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja nemaju gubitak iznad visine kapitala, nisu u stečajnom postupku te nemaju dugova po osnovni javnih davanja.

Obrti i fizičke osobe nisu prihvatljivi prijavitelji.

Za razliku od redovnog EUREKA programa u kojem velika poduzeća mogu sudjelovati kao partneri na projektu, no ne mogu tražiti sufinanciranje svojih troškova, u okviru dunavskog poziva, i velika poduzeća su prihvatljivi prijavitelji.

Znanstveno-istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti) mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Minimalni opseg projektnog konzorcija?

Dva partnera iz dviju zemalja.

Iz kojih zemalja moraju biti projektni partneri?

U okviru redovnog EUREKA programa, iz svih EUREKA zemalja – popis je dostupan na službenim stranicama programa, http://www.eurekanetwork.org/.

U okviru 3. zajedničkog poziva za međunarodne suradničke projekte u dunavskoj regiji, uz hrvatskog prijavitelja, partneri mogu biti iz sljedećih zemalja: Austrija, Češka Republika, Mađarska, Rumunjska.

Koji su rokovi?

REDOVNI EUREKA POZIV:

Rok za dostavu punih projektnih prijava: 28.3.2018.

Mjesec ocjene projektnih prijava: 5./2018.

Mjesec objave rang liste: 6./2018.

Mjesec ugovaranja: 7./2018.

EUREKA POZIV ZA DUNAVSKU REGIJU:

Otvaranje natječaja: 29.11.2017.

Rok za dostavu punih projektnih prijava: 28.3.2018.

Odluka o uspješnim prijavama: 6./2018.

Koji su osnovni kriteriji za EUREKA projekt?

  • Projekt mora imati primjenu u civilnom sektoru
  • Rezultat projekta mora biti proizvod, usluga ili proces
  • Projekt mora imati dokazan stupanj inovativnosti odnosno jasno     izraženu tehnološku inovativnost
  • Projekt mora imati dokazan tržišni potencijal te buduća konkurentska prednost mora biti jasno argumentirana
  • Kvaliteta (znanje, ekspertiza) djelatnika i suradnika prijavitelja/partnera i kvaliteta projektnog konzorcija moraju biti dokazane
  • Projekt se uklapa u nacionalne prioritete gospodarskog i tehnološkog razvoja
  • Projekt omogućuje proizvodnju i ulaganje u RH
  • Projekt omogućuje transfer tehnologije, otvara pristup vanjskim tržištima hrvatskom partneru, otvara nova radna mjesta, omogućuje izvoz, osigurava značajnu referencu hrvatskom partneru
  • Projekt mora biti ekološki podoban.

…a dozvoljeni izdaci?

Dozvoljeni izdaci razvoja su svi oni koji su direktno vezani za razvoj: razvojne bruto plaće, razvojni oprema i sitni inventar, razvojne usluge, troškovi putovanja, režijski i ostali troškovi.

Priznati su i troškovi konzultanata za pisanje projektne prijave (do max. 50% troška se može refundirati za pozitivno ocjenjene i ugovorene projekte, tj. do max 15.000 kn).

Koji su uvjeti sufinanciranja?

REDOVNI EUREKA POZIV:

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu za MSP poduzeća iznosi najviše 150.000 EUR ili do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

EUREKA POZIV ZA DUNAVSKU REGIJU:

Program financira 60% prihvatljivih troškova projekta za mikro i mala poduzeća, 50% prihvatljivih troškova projekta za srednja poduzeća i 40% prihvatljivih troškova projekta za velika poduzeća. Iznos sufinanciranja za hrvatskog partnera može također biti maksimalno 150.000 EUR po projektu.

Koliko maksimalno mogu trajati projekti?

3 godine

Kakav je proces prijave i evaluacije prijavljenih projekata?

Svaki partner posebno prijavljuje projekt svom nacionalnom EUREKA tijelu. U RH to je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Za prolazak projekta, ključno je da obje prijave imaju pozitivan ishod evaluacije. U slučaju da 1 od 2 uključene zemlje ne ocjeni projekt pozitivno, ne zadovoljava se osnovni kriterij postojanja minimalno dvije zemlje. Projekt se može realizirati i ukoliko druga strana odluči samostalno financirati vlastite istraživačko-razvojne troškove, uz odobrenje matične EUREKA agencije.

Ako su u projekt uključene 3 ili više zemalja, negativna ocjena 1 zemlje ne ruši projekt, no ti partneri ne mogu dobiti sufinanciranje.

Prijave su dvojezične: dio dokumentacije se izrađuje na hrvatskom, a dio na engleskom jeziku.

Gdje mogu potražiti više informacija o programu?

Na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a, u EUREKA sekciji.

U Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje, pozivom na broj 040 499 405, slanjem poruke elektroničke pošte na info@ticm.hr ili osobnim dolaskom, uz prethodnu najavu, u ured 10 TICM-a 1, Bana J. Jelačića 22/b, Čakovec.


USPJEŠNA EUREKA PRIČA

Djelatnici TICM-a uspješno su pripremili te za klijenta provode jednogodišnji projekt sufinanciran iz EUREKA programa. Više informacija o istom je dostupno u sljedećem članku:

UZ TICM-OVU PODRŠKU, PODUZEĆU ENERGY PLUS d.o.o. DODIJELJENO 136.367 EUR ZA PROVEDBU EUREKA PROJEKTA „E+ AURORA“


Podijeli: