Izrada hibridnih aplikacija korištenjem Ionic Frameworka i dizajn elemenata izrađenih u Figmi, bila je tema 14. meetupa Me <CoDe/> grupe održanog je u petak, 20. travnja 2018. godine u TICM-u.

Predavač Nikola Brežnjak iz poduzeća TelTech detaljno je prezentirao proces izrade novog projekta u Ionicu, kreiranje komponenti aplikacije umetanjem vrijednosti elemenata dizajna iz Figme i pokretanjem radne verzije u Google development sučelju. Sudionici meetupa su kroz interaktivnu vježbu imali prilike upoznati način rada i primjenu Ionic Frameworka  u procesu izrade aplikacija za krajnje korisnike.

Izrada aplikacije korištenjem Figme i Ionic Frameworka

Nikola Brežnjak, TelTech

Sudionici 14. meetupa < MeCoDe/ > grupe

Sljedeći meetup Me <CoDe/> grupe na rasporedu je 9. svibnja 2018. godine s početkom u 16. 30 sati. Tema 15. meetupa je Node.js u realnom vremenu a više informacija o temi i prijavama možete naći na stranici grupe:

Međimurje Code&Design group

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centar Međimurje.

Aktivnost je dio projekta TICM PPI 4.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Podijeli: