Svaki poslovni subjekt na suvremenom tržištu susreće se s intelektualnim vlasništvom, bilo kao korisnik, stvaratelj ili stjecatelj tih prava. U poslovnom smislu, intelektualno vlasništvo predstavlja nematerijalnu imovinu čije uspješno iskorištavanje može biti vrijedan doprinos poslovanju pojedinog poduzeća te predstavlja prava kojima poduzetnici štite od konkurencije svoje poslovne interese, položaj na tržištu i sredstva uložena u istraživanje, razvoj i promociju.

Kako bi upoznali poduzetnike s temeljnim obilježjima intelektualnog vlasništva te ulogom i nadležnošću državnih tijela u njegovoj zaštiti, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.  organizira besplatnu radionicu:

KAKO UPRAVLJATI INTELEKTUALNIM VLASNIŠTVOM U PODUZETNIŠTVU

koja će se održati u utorak, 6. lipnja 2023. godine, od 10 do 15 sati,
u prostorima Tehnološko-inovacijskog centra Međimurja,
na adresi Bana Josipa Jelačića 22/B, Čakovec (prostor bivše vojarne).


PROGRAM RADIONICE

1) Uvodno o intelektualnom vlasništvu

  • zakonski propisi koji reguliraju područje intelektualnog vlasništva
  • autorska i srodna prava
  • industrijsko vlasništvo
  • načini zaštite intelektualnog vlasništva

2) Uloga i nadležnost državnih tijela u zaštiti intelektualnog vlasništva,

3) Raspolaganje pravima intelektualnog vlasništva.

Po završetku radionice:

polaznici će se informirati i osposobiti glede primjene propisa u radu s intelektualnim vlasništvom, steći nova znanja o važećim standardima u radu s podacima i informacijama u svrhu zaštite informacijske imovine u organizaciji te se informirati o jačanju kapaciteta radi usklađenosti s važećim propisima i standardima.


PREDAVAČI

Izv. prof. dr. sc. Petar Mišević, prorektor za suradnju s gospodarstvom, EU projekte i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta Sjever i savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore (HGK). Autor i koautor je znanstvenih i stručnih članaka, poglavlja u knjigama i priručnicima iz područja međunarodnog poslovanja, intelektualnog vlasništva i sustava upravljanja kvalitetom. Predavač je na više znanstvenih ustanova te aktivno uključen u inicijative povezane sa regulativom iz područja sigurnosti.

Prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda (HGZ). Obavlja znanstveno-nastavnu i stručnu djelatnost u području građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva. Kao međunarodna ekspertica u području intelektualnog vlasništva i transfera tehnologije surađuje na brojnim projektima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, Europske komisije, Europske patentne organizacije i Svjetske banke. Napisala je šezdeset znanstvenih radova, dvije knjige te je u uredništvu nekoliko časopisa i zbornika radova. Od 2018. posebna je savjetnica ministrice kulture, za područje razvoja kulture i umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, medijskog zakonodavstva i strategije te europskih poslova.

Izv. prof. dr. sc. Petar Mišević i prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković.


PRIJAVA

Radionica je namijenjena poduzetnicima, voditeljima projekata, menadžerima te svima onima žele bolje upoznati način korištenja intelektualnog vlasništva.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a sudionici se prijavljuju popunjavanjem prijavnog obrasca. Prijave na radionicu zaprimaju se do popunjena mjesta.

    Podijeli: