Projekt Tehnološko inovacijskog centra Međimurje provodi Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. TIC je počeo djelovati u listopadu 2009. godine, a u prvih pet godina imat će financijsku potporu BICRO-a u okviru programa TEHCRO. TIC će djelovati u 3 zgrade ukupne površine 2.600 mu prostoru bivše vojarne u Čakovcu. Na taj način bit će dio Centra znanja koji čine razvojne institucije i Međimursko veleučilište.

Svrha TIC-a je:

  • Poticati tehnološki razvitak regije kroz razvoj tehnološke infrastrukture te stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje mladih stručnjaka,
  • Stvoriti uvjete za inkubaciju na znanju utemeljenih poduzeća te poticati njihovo osnivanje i djelovanje u okviru TIC-a,
  • Stvoriti uvjete za pružanje usluga vezanih uz transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija,
  • Jačati regionalna i međunarodna partnerstva s ciljem pružanja kvalitetnih usluga i transfera najboljih praksi.

Usluge TIC-a:

  • Inkubacija inovativnih tehnoloških poduzeća i projekata,
  • Organizacija edukacija i pružanje naprednih poslovnih usluga,
  • Transfer tehnologije i komercijalizacija inovacija,
  • Organizacija partnerstva i priprema projektne dokumentacije za apliciranje na međunarodne fondove (prije svega CIP – Competitiveness and Innovation Programme i FP7 – Framework Programme for R&D),
  • Povezivanje gospodarstva i akademske zajednice.
Podijeli: