Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA u suradnji s Razvojno-edukacijskim centrom za Metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec, održala je trening seminar u okviru projekta CIRCLE- Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region, na kojem su predstavljeni modeli i načini uvođenja kružne ekonomije u postojeće poslovanje kroz predstavljanje konkretnih primjera iz prakse. Trening je održan u utorak, 16. studenog, u 10.00 sati u prostorijama Razvojno-edukacijskog centra za Metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec. Na treningu su mogli sudjelovati svi zainteresirani dionici koji su se prijavili putem obrasca koji je bio objavljen na službenim stranicama Javne ustanove Redea. Trening je dio PILOT projekta u kojem Javna ustanova REDEA sudjeluje zajedno s partnerima iz Srbije i Slovenije. Pilot projekt je fokusiran na određenu vrstu otpada, a radi se o elektronskom i elektroničkom otpadu, baterijama, akumulatorima te otpadnim uljima, no obuhvatit će se i ostale vrste otpada.

Praktični dio radionice.

Trening je bio podijeljen u dva dijela, koncipiran da sadrži teoretski i praktični dio. Uvodni govor, ispred Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, održala je Magdalena Trstenjak, voditeljica CIRCLab-a za Međimursku županiju. U prvom djelu treninga predstavljen je način uključivanja modela kružne ekonomije u poslovanje, kako održivo gospodariti resursima, na koje načine produžiti životni vijek proizvoda, kako smanjiti/izbjegnuti otpad, koje su dobrobiti kružnog gospodarstva te primjeri dobre prakse, a isto su prezentirale Ana Mandarić i Ivona Hulenić, djelatnice Energetskog instituta Hrvoje Požar. Drugi dio treninga bio je rezerviran za praktičan dio, odnosno rad u grupama. Svrha treninga bila je prijenos znanja te poticanje suradnje i unaprjeđenje poslovanja.

Sudionici radionice.

Projekt CIRCLE provodi se u okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. REDEA u projektu CIRCLE sudjeluje kao projektni partner zajedno s 13 partnera iz javnog i civilnog sektora koji dolaze iz osam zemalja jadransko-jonskog područja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija). Cilj projekta CIRCLE je poboljšati transnacionalne kapacitete država jadransko-jonskog područja koje su partneri u projektu, sa svrhom smanjenja okolišne ranjivosti i očuvanje ekosustava na jadransko-jonskom području, sustavnim prelaskom s dosadašnjeg linearnog gospodarstva na cirkularnu/kružnu ekonomiju (CE) kao temelj svakog efikasnog modela sakupljanja i recikliranja otpada.

Projekt CIRCLE započeo je 1. 2. 2020. i traje do 31. 7. 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 eura. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA će ovim projektom doprinijeti osviještenju o potrebi ulaganja u kružno gospodarstvo što je nužno za poboljšanje kvalitete života.

Podijeli: