Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode


ZAJEDNIČKI JAVNI POZIV MINGO I FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA STANDARDNIH DJELOVANJA IZ PROGRAMA LIFE 2021.-2027

Predmet sufinanciranja: projekti iz programa LIFE.

Program LIFE je financijski instrument Europske unije namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime. Cilj programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Potencijalni prijavitelji: projekti iz programa LIFE pozitivno ocijenjeni od strane Europske komisije odnosno CINEA.

Objava poziva: lipanj 2022. godine.

Iznos sufinanciranja: Do 50% nacionalne komponente.

Vrijednost poziva: 10 milijuna kuna.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNIH VOZILA I PLOVILA NA ALTERNATIVNA GORIVA

Predmet sufinanciranja: komunalna vozila na električni, hibridni ili pogon na vodik.

Potencijalni prijavitelji: komunalna društva u vlasništvu i pod kontrolom JLS te pravne i fizičke osobe – koncesionari.

Objava poziva: rujan 2022. godine.

Iznos sufinanciranja: maksimalno do 4 milijuna kuna.

Vrijednost poziva: 38.5 milijuna kuna.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE RADOVA ZA PROVEDBU MJERA PRILAGODBE IZ NACIONALNIH I LOKALNIH PLANSKIH I STRATEŠKIH DOKUMENATA

Predmet sufinanciranja: mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz Programa ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja te Akcijskih planova.

Potencijalni prijavitelji: jedinice lokalne (područne) i regionalne samouprave.

Objava poziva: rujan 2022. godine.

Iznos sufinanciranja: 40, 60 ili 80% prihvatljivih troškova. Maksimalno do 3 milijuna kuna.

Vrijednost poziva: 84.2 milijuna kuna.

 

Sufinanciranje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije


JAVNI NATJEČAJ ZA RAZVOJNO INOVACIJSKE PROJEKTE U SVRHU PROVEDBE EUROPSKOG ZELENOG PLANA

Predmet sufinanciranja: Razvojno inovacijski projekti za ostvarenje Europskog zelenog  plana, na području tehnologija čiste energije i niskougljične tehnologije.

Potencijalni prijavitelji: Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici te fakulteti, instituti i druge znanstveno-razvojne institucije.

Objava poziva: listopad 2022. godine.

Iznos sufinanciranja: 40, 60 ili 80 % prihvatljivih troškova.

Vrijednost poziva: 7.5 milijuna kuna.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Predmet sufinanciranja: projekti zaštite okoliša, edukacije o klimatskim promjenama, aktivnosti koje se tiču poticanja energetske učinkovitosti, OIE, elektromobilnosti i energetskog siromaštva.

Potencijalni prijavitelji: udruge koje djeluju u području zaštite okoliša, klimatskih aktivnosti, energetske učinkovitosti, OIE, elektromobilnosti i energetskog. siromaštva.

Objava poziva: lipanj 2022. godine.

Iznos sufinanciranja: 40, 60 ili 80 % prihvatljivih troškova. Maksimalno 80.000 kuna.

Vrijednost poziva: 6 milijuna kuna.

JAVNI POZIV ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA

Predmet sufinanciranja: Sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije.

Potencijalni prijavitelji: Fizičke osobe – građani, vlasnici obiteljskih kuća viših energetskih razreda (kojima nisu potrebne mjere energetske obnove).

Objava poziva: rujan 2022. godine.

Iznos sufinanciranja: bit će naknadno definiran.

Vrijednost poziva: 50 milijuna kuna.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA

Predmet sufinanciranja: kupnja energetski učinkovitih vozila s električnim ili “plug-in” hibridnim pogonom, stlačenim prirodnim plinom, ukapljenim prirodnim plinom ili vodikom.

Potencijalni prijavitelji: pravne i fizičke osobe (s izuzetkom javnog sektora, udruga i zadruga).

Objava poziva: lipanj 2022. godine.

Iznos sufinanciranja: do 40% maksimalno do 400.000 kn.

Vrijednost poziva: 103,3 mil. kuna.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA U JAVNOM SEKTORU

Predmet sufinanciranja: kupnja energetski učinkovitih vozila s električnim ili “plug-in” hibridnim pogonom, stlačenim prirodnim plinom, ukapljenim prirodnim plinom ili vodikom.

Potencijalni prijavitelji: javni sektor, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

Objava poziva: lipanj 2022. godine.

Iznos sufinanciranja: do 40% maksimalno do 400.000 kn.

Vrijednost poziva: 5 mil. kuna.

JAVNI POZIV ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE

Predmet sufinanciranja: uspostava infrastrukture za punjenje električnih vozila.

Potencijalni prijavitelji: bit će naknadno definirani.

Objava poziva: listopad 2022. godine.

Iznos sufinanciranja: maksimalno do 200.000 kuna.

Vrijednost poziva: 50 milijuna kuna.

JAVNI POZIV ZA POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA

Predmet sufinanciranja: razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga, posebno u dijelu pružanja javnih usluga, digitalizaciji i unapređenju poslovanja, te inteligentnih i integriranih prometnih rješenja.

Potencijalni prijavitelji: jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Iznos sufinanciranja: do 40, 60 ili 80% maksimalno do 500.000 kn.

Potencijalni prijavitelji: jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Vrijednost poziva: 20 milijuna kuna.

 

Podijeli: