Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), organizira informativno događanje pod nazivom

PROGRAMI HBOR-a ZA KREDITIRANJE PODUZETNIČKIH INVESTICIJA

koje će se održati u četvrtak, 8. ožujka 2018. godine,
s početkom u 10,00 sati,
u prostorijama TICM-a, Bana Josipa Jelačića 22/b, Čakovec
(kompleks bivše vojarne).

Predstavnici HBOR-a sudionicima će prezentirati:

  • programe kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva
  • programe kreditiranja EU projekata privatnog sektora
  • mogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije projekata kojima se aplicira na javne pozive iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
  • ESIF kredite za rast i razvoj namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji posluju dulje od dvije godine, a planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnom sektoru i uslugama temeljenima na znanju.

Predviđeno trajanje seminara je sat i pol.

Nakon seminara, u planu je realizacija individualnih savjetovanja za poduzetnike s naglaskom na mogućnosti financiranja konkretnih investicijskih projekata u okviru pojedinih HBOR programa.


Prijave za seminar i savjetovanja vrše se putem sljedeće POVEZNICE.

Rok za prijavu je 7. ožujak 2018. godine do 16,00 sati.


O HBOR-u:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka RH čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Podijeli: