Pokrenuta je informativna kampanja vezana uz treći poziv na dostavu projektnih prijedloga programa Interreg Europe. Program će biti otvoren u razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja 2017. godine.

Interreg Europe program financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ukupan budžet za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznosi 359 milijuna eura. Svrha programa je unaprijediti instrumente politika regionalnog razvoja te podići razinu inovativnosti, održivosti i uključivosti europskog područja. Od ukupnog budžeta namijenjenog provedbi Interreg Europe programa, u trećem pozivu dostupno je otprilike 145 milijuna eura. Taj novac bit će dodijeljen uz intenzitet sufinanciranja od 85% za sva javna tijela i organizacije u zemljama članicama Europske unije te 75% sufinanciranja za privatne neprofitne organizacije iz zemalja članica EU.

Program se odnosi na 4 teme povezane s regionalnim razvojem:

  • istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije,
  • konkurentnost malih i srednjih poduzeća,
  • ekonomija temeljena na niskoj emisiji CO₂,
  • učinkovitost u upravljanju okolišem i resursima.

Programom se financiraju dvije vrste aktivnosti:

  1. međuregionalni projekti suradnje,
  2. platforme za usvajanje boljih politika.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela javne vlasti nacionalne, regionalne i lokalne razine, institucije upravljane od strane tijela javnih vlasti te privatne neprofitne organizacije iz država članica Europske unije. Prihvatljivi su i prijavitelji iz Norveške i Švicarske.

U svrhu pravovremene pripreme projektnih prijedloga, tijela nadležna za provedbu programa objavila su programski paket koji uključuje priručnik i obrasce za prijavu, a dostupan je ovdje.

Krajnji rok za prijavu relativno je kratak te bi s pripremom prijave bilo dobro krenuti odmah. Za pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga potrebno je proučiti sljedeće dokumente:

Podijeli: