FIDIC Opći uvjeti ugovaranja set su pravila i procedura kojima se utvrđuju obveze, prava i odgovornosti naručitelja, izvođača i inženjera u građevinskim projektima s ciljem pravedne raspodjele rizika. Izrada ugovora o radovima u skladu s FIDIC uvjetima osnova je za provedbu projekata gradnje i rekonstrukcije financiranih iz EU fondova.

Prepoznajući kako je FIDIC postao najčešći međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se koristi u Hrvatskoj, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), u suradnji s poduzećem TÜV Croatia, organizira seminar pod nazivom

„PRIMJENA FIDIC UVJETA UGOVARANJA U HRVATSKOM GRAĐEVINSKOM SEKTORU“

koji će se održati u informatičkoj učionici TICM-a
na adresi Bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec,
u utorak, 22. studenog 2016. godine,
od 9  do 13 sati.

Cilj seminara

Predstavljanje FIDIC modela ugovora kao i njegove usklađenosti s nacionalnom legislativom u graditeljstvu te educiranje o načinu pripreme i primjene istog u ugovornim poslovima uz prikaz stvarnih primjera iz prakse.

Program seminara

 9,00 – 10,00Pravni okvir za ugovore u graditeljstvu:Izvori prava za ugovore, Zakon o obveznih odnosima, drugi propisi
10,00 – 11,00Opći uvjeti ugovora FIDIC:Što je FIDIC, karakteristike i struktura ugovora, primjena i  prilagodba ugovora u RH
11,00 – 12,00Modeli općih uvjeta FIDIC:Crvena, žuta, srebrna i bijela knjiga
12,00 –  13,00Važne odredbe FIDIC ugovora, rješavanje sporova i praktični primjeri

 
Ciljna skupina

Svi koji su ili će biti uključeni u infrastrukturne (EU) projekte u sklopu kojih se prava i obveze sudionika gradnje reguliraju FIDIC ugovorima, bez obzira radi li se o predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, djelatnicima javnih poduzeća, poduzetnicima, inženjerima, izvođačima radova ili arhitektima.

Kotizacija

800,00 HRK + PDV po polazniku.

Pogodnosti

*Kotizacija 50% niža u odnosu na istovjetne edukacije organizirane u Zagrebu i drugim gradovima diljem RH!
*Uvjerenje o prisustvovanju za sve polaznike!

O predavaču

Dr.sc. Vladimir Skendrović doktor je građevinskih znanosti te jedan od prvih zagovaratelja primjene FIDIC ugovora u RH. Posjeduje relevantno radno iskustvo stečeno radom u vodećim hrvatskim građevinskim organizacijama na rukovodećim položajima (Hidroelektra d.o.o., Građevinski institut) te obavljanjem funkcija direktora ureda Svjetske banke u Zagrebu, tehničkog savjetnika za infrastrukturu pri UN-u i sveučilišnog profesora na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Područja od interesa predavača su nabava i ugovaranje, upravljanje projektima, FIDIC i građevna regulativa.

Podijeli: