Međimurska energetska agencija – MENEA d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22,
40 000 Čakovec
Tel: +385 (0)40 395 560
Fax: +385 (0)40 395 142
info@menea.hr
www.menea.hrMeđimurska energetska agencija pruža podršku u projektima TIC-a povezanima s energetikom te u međunarodnom umrežavanju TIC-a.
Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Čakovec
Ulica I.G. Kovačića 2,
40 000 Čakovec
Tel: +385 (0)40 311 160
Fax: +385 (0)40 311 161
hgkck@hgk.hr
www.hgk.hr
Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Čakovec
Ulica I.G. Kovačića 2,
40 000 Čakovec
Tel: +385 (0)40 311 160
Fax: +385 (0)40 311 161
hgkck@hgk.hr
www.hgk.hrREDEA kvalitetno surađuje s HGK i HOK-om već niz godina na provedbi niza programa a osnivanjem TIC-a suradnja se proširuje i dobiva novu dimenziju. Ove institucije također djeluju kao značajan kanal za komunikaciju s ciljnim segmentima i kao podrška u dobivanju podataka o tržišnim kretanjima i potrebama poduzetnika.
Podijeli: