REDEA je jedna od deset poduzetničkih potpornih institucija – partnera projekta kojima je temeljem natječaja povjereno da budu nositelji aktivnosti i promotori e-poslovanja u Hrvatskoj. Do sad su u okviru projekta u Međimurju održane radionice o različitim aspektima e-poslovanja koje su naišle na odličan odaziv kod poduzetnika. Do kraja projekta će se provesti još radionica i seminara u učionici opremljenoj upravo za tu namjenu. Budući da postoji izrazit interes za slične edukacije, REDEA će i nakon provedbe projekta organizirati radionice iz područja elektroničkog poslovanja u čemu ima snažnu podršku stručnjaka iz Međimurskog IT klastera.
Glavni cilj projekta je poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzetnika povećanjem razine svijesti i upotrebom elektroničkog poslovanja (e-business) i elektroničkog  trgovanja (e-commerce). Glavni partner projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a partneri su: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Poduzetnički inkubator BIOS, CTR – Centar za tehnološki razvoj, IDA – Istarska razvojna agencija, PCP – Poduzetnički centar Pakrac, PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Regionalna razvoja agencija – PORIN, SI-MO-RA – Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije, TPZ – Razvojna agencija Zagreb, ZADRA – Razojna agencija Zadarske županije.
Podijeli: