Hrvatska Vlada predstavila je u srijedu, 16. veljače 2022. godine paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata čime će se limitirati rast cijena električne energije na 9,6% te plina na najviše do 20%.

Potpore građanima

 • Potpora se odnosi na sva kućanstva koja koriste plin,
 • Iznos potpore direktno po računu: 10 lp/kWh (odnosno oko 20% projicirane cijene od 66 EUR/MWh)
 • Iznos popusta iskazuje se na računu posebnom stavkom.
 • Opskrbljivači zahtjev za nadoknadom za popust šalju MINGOR u koji je podmiruje svaki mjesec od travnja 2022. do ožujka 2023.
 • 600 milijuna kuna projicirani je ukupan iznos ove mjere.
 • Financiranje mjere osigurat će se prodajom emisijskih jedinica stakleničkih plinova na dražbi u Hrvatskoj.

Potpore poduzetnicima

 • Potpora se odnosi na mikro, male i srednje poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 GWh,
 • Iznos potpore: 15 lp/kWh (odnosno oko 22 % projicirane cijene od 89 EUR/MWh),
 • Ostvaruje se vaučerom na iznos potpore male vrijednosti – Poduzetnik se prijavljuje za potporu kroz aplikaciju HAMAG BICRO koja generira Odluku o dodjeli potpore i vaučer na ukupni iznos potpore procijenjen na osnovi pojedinačne referentne godišnje potrošnje. Svaki mjesec mu se subvencionirani iznos odbija s vaučera dok ga ne potroši ili zaključno
  s računom za ožujak 2023.
 • 600 milijuna kuna projicirani je ukupan iznos ove mjere.
 • Financiranje mjere osigurat će se prodajom emisijskih jedinica stakleničkih plinova na dražbi u Hrvatskoj.

Porezno rasterećenje smanjenjem PDV-a

 • PDV na plin i toplinsku energiju
  – s 25% na 13 % (trajno),
  – s 25% na 5% samo za plin ( od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023.)
 • PDV na pelet , briket, sječku i ogrjevno drvo
  – s 25% na 13%.
 • PDV na hranu
  – s 13% na 5% na svježe meso i ribu, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, dječja hrana, troškovi u poljoprivredi (sadnice, gnojivo, pesticidi)
  – s 25% na 5% na maslac i margarin.
 • PDV na higijenske uloške i tampone
  – s 25% na 13%.
 • PDV na ulaznice za sportske, kulturne i ostale priredbe
  – s 25% i 13% na 5%.

Socijalne naknade za ugrožene kupce energenata

 • Zadržavaju se postojeći korisnici socijalnih naknada za ugrožene kupce energenata:
  – korisnici zajamčene minimalne naknade (51.000 osoba / 800 > 1000 kn)
  – korisnici osobne invalidnine i njihovi članovi kućanstva (40.000 osoba / 1500 > 1750 kn)
 • Proširuje se definicija ugroženih kupaca energenata
  – na korisnike nacionalne naknade za starije osobe 5700 osoba / 800 > 820 kn
 • Naknada za električnu energiju proširuje se i na plin i udvostručuje se mjesečni iznos naknade s 200 kn na 400 kn
 • Godišnji iznos mjere: 300 milijuna kuna

Mjesečne naknade za pružatelje socijalnih usluga

 • Socijalne naknade za 46.000 primatelja socijalnih usluga.
 • Pružatelji usluga smještaja, organiziranog stanovanja i boravka – mjesečna naknada od 1000 do 4000 kn za 1100 pravnih osoba ( 40.000 korisnika
 • Udomiteljske obitelji – mjesečna naknada od 400 kn za 2570 udomiteljskih obitelji i 6000 korisnika
 • Ukupni iznos 33 milijuna kuna

Potpora poljoprivrednicima i ribarima

 • Program potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu umjetnog gnojiva (ratarske kulture, povrće i trajni nasadi)
 • 450 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivredne površine te 250 kn/ha za idućih 10 ha do ukupno prvih 20 ha poljoprivrednih površina
 • Mjerom obuhvaćeno 88 000 poljoprivrednih gospodarstava
 • Procijenjen iznos mjere: 200 milijuna kn
 • Sektoru ribarstva i akvakulture: 50 milijuna kn (obuhvaća: 2000 ribara i uzgajivača)

 

Podijeli: