Paušalni obrt, redovni obrt, d.o.o. ili j.d.o.o.? Svaki od navedenih oblika ima svoje prednosti i mane, a razlike među njima polaznicima Financijsko-računovodstvene akademije u TICM-u pokušala je objasniti Ana Janežić iz Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci – STEP-RI. Akademija je bila podijeljena u dva dana – prvi dan (5. svibnja) bio je namijenjen obrtnicima, dok je drugi dan (6. svibnja) bio namijenjen trgovačkim društvima.

g. Ivan Plačko pozdravlja prisutne na Financijsko-računovodstvenoj akademiji

Najjednostavnija opcija za započinjanje poduzetničkog pothvata je paušalni obrt. On se od redovnog obrta razlikuje samo u načinu plaćanja poreza, a ukupni godišnji primici ne smiju prelaziti 300.000,00 kuna. Godišnji paušalni porez i prirez na dohodak plaća se tromjesečno a ovisi o iznosu ostvarenih primitaka. Paušalisti su dužni voditi samo dvije poslovne knjige te uglavnom poslove financija i računovodstva vlasnici obrta obavljaju samostalno.

Kad se govori o redovnom obrtu, stvar postaje kompliciranija. Redovni obrtnici na poreznu osnovicu plaćaju porez na dohodak po stopama od 20% i 30%. Vođenje samog obrta puno je kompliciranije, a broj poslovnih knjiga koje su obrtnici obavezni voditi puno je veći (Knjiga primitaka i izdataka – Obrazac KPI, Popis dugotrajne imovine – Obrazac DI, Knjiga prometa – Obrazac KP, Evidencija o tražbinama i obvezama – Obrazac TO te Evidencija o nabavi i utrošku repromaterijala). Redovnim obrtnicima stoga se preporuča da angažiraju poduzeće koje će im voditi poslovne knjige, kako bi se oni mogli posvetiti poslovnim aktivnostima, a financijsko-računovodstveni dio poslovanja prepustiti profesionalcima.

Predavačica, gđa Ana Janežić i polaznici Financijsko-računovodstvene akademije

Drugi dan akademije bio je posvećen trgovačkim društvima, odnosno društvu s ograničenom odgovornošću – d.o.o. i jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću – j.d.o.o., kod kojih je glavna razlika minimalni kapital potreban za otvaranje poduzeća – kod j.d.o.o.-a on iznosi 10,00 kuna, a kod d.o.o.-a 20.000,00 kuna. Predavačica je nastavila predavanje govoreći o pravima i obvezama vlasnika, direktora i djelatnika društva, financijskim izvještajima i načinima njihovog korištenja te poslovnim knjigama poduzetnika. Tijekom oba dana detaljno se prolazilo kroz osnove funkcioniranja PDV sustava, odluke i obveze svakog poslovnog subjekta vezane uz fiskalizaciju te osnovna sredstva i amortizaciju.

Akademija je bila izrazito informativna, a predavačica je na jasan i sažet način prenosila informacije sudionicima, koji su nakon dvodnevne akademije bogatiji znanjem koje će nastaviti primjenjivati u svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

Seminar je dio projekta TICM PPI 5.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  

Podijeli: