MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za rad na projektu LIVING CASTLES za radna mjesta

viši razvojni inženjer za razvoj i stvaranje miješane stvarnosti

i

niži razvojni inženjer za razvoj i stvaranje miješane stvarnosti


Međimursko veleučilište u Čakovcu kao vodeći partner zapošljava na projektu „LIVING CASTLES“ financiranom unutar Programa suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska. Projekt će posvetiti puno pažnje traženju rješenja kako s malim investicijama i modernom IKT opremom popuniti dvorce i udahnuti im novi život, a posjetiteljima bolje iskustvo.

Tehnologija u današnje vrijeme omogućava da pomoću virtualnih naočala i drugih sučelja hodamo kroz dvorske hodnike i vidimo kako su se dvorci mijenjali kroz vrijeme. Hologramske projekcije omogućavaju da pred nama ožive povijesne osobe i mitološka bića; 3D projekcije zidovima udahnjuju novu dimenziju.

Od osobe se očekuje iznimna motiviranost i sposobnost rada u velikom timu sastavljenom od stručnjaka svih profila iz Slovenije i Hrvatske koji će definirati glavne odrednice digitalnog sadržaja u području miješane stvarnosti za šest dvoraca, tri iz Hrvatske i tri iz Slovenije, s ciljem njihovog jačeg povezivanja te promocije. Očekuje se da računalni multimedijski sadržaji iz područja miješane stvarnosti učine ponudu svih šest dvoraca zanimljivijom, a posjetitelje zainteresirane za posjet svih šest dvoraca.


1.RADNO MJESTO: Viši razvojni inženjer za razvoj i stvaranje miješane stvarnosti (1 izvršitelj)

Stručna sprema: 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području tehničkih znanosti, polje računarstvo ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Što se očekuje:

 • Motiviranost i inherentna želja za učenjem i savladavanjem novih područja (miješana stvarnost, virtualna stvarnost, uređaji tipa HoloLens, Oculus, LeapMotion, …)
 • Komunikacije vještine i sposobnost rada u velikom timu, korištenje Engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje Slovenskog jezika je plus
 • Proaktivan pristup i usmjerenost na rezultat

Potrebna stručna znanja i vještine:

 • 2 godine radnog iskustva
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Dobro snalaženje u svim temama računarstva i računalne grafike
 • Temeljna znanja o programskim jezicima te pojmovima iz područja računalne grafike
 • Iznimno dobro poznavanje programskog jezika C#; poznavanje drugih programskih jezika je plus, posebno C/C++/Java/Objective-C/Swift/JavaScript
 • Sposobnost korištenja Unity Game Engine-a i povezanih alata za stvaranje gotovih rješenja
 • Sposobnost korištenja alata Blender
 • Sposobnost rada u drugim alatima je prednost: AfterEffects, Photoshop

Opis poslova:

 • Izrada programskog koda za sustav miješane i virtualne stvarnosti
 • Ispitivanje rada sustava miješane i virtualne stvarnosti na stvarnim lokacijama, otklanjanje nedostataka i poboljšavanje sustava
 • Definiranje projektnih zadataka projektnog tima
 • Priprema sadržaja za prikaz projekcija na fasadama dvoraca (video mapping)
 • Prilagodba sustava, sadržaja i programskog kôda za rad na više sklopovskih platformi: stolno računalo, tablet računala, mobilni telefoni, HoloLens uređaj
 • Određivanje postojećih komponenti sustava
 • Identificiranje scenarija primjene u kontekstu računalnog sustava te definiranje kriterija dovršenosti za svaki slučaj primjene
 • Stvaranje digitalnog sadržaja prikaza povijesnih elemenata šest dvoraca uključenih u projekt
 • Drugi poslovi vezani uz programiranje u sustavu miješane i virtualne stvarnosti

Što se nudi:

 • Ugodno i poticajno radno okruženje
 • Rad sa suvremenim tehnologijama i opremom
 • Zapošljavanje na projektu financiranom iz EU na 20 mjeseci

2.  RADNO MJESTO: Niži razvojni inženjer za razvoj i stvaranje miješane stvarnosti (1 izvršitelj)

Stručna sprema:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u području tehničkih znanosti, polje računarstvo ili VŠS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Što se očekuje:

 • Motiviranost i inherentna želja za učenjem i savladavanjem novih područja (miješana stvarnost, virtualna stvarnost, uređaji tipa HoloLens, Oculus, LeapMotion, …)
 • Komunikacije vještine i sposobnost rada u velikom timu, korištenje Engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje Slovenskog jezika je plus
 • Proaktivan pristup i usmjerenost na rezultat

Potrebna stručna znanja i vještine:

 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Dobro snalaženje u svim temama računarstva i računalne grafike
 • Temeljna znanja o programskim jezicima te pojmovima iz područja računalne grafike
 • Iznimno dobro poznavanje programskog jezika C#; poznavanje drugih programskih jezika je plus, posebno C/C++/Java/Objective-C/Swift/JavaScript
 • Sposobnost korištenja Unity Game Engine-a i povezanih alata za stvaranje gotovih rješenja
 • Sposobnost korištenja alata Blender
 • Sposobnost rada u drugim alatima je prednost: AfterEffects, Photoshop

Opis poslova:

 • Izrada programskog koda za sustav miješane i virtualne stvarnosti
 • Izrada tehničke dokumentacije za sustav te korisničkih priručnika za voditelje sustava te krajnje korisnike
 • Priprema sadržaja za prikaz projekcija na fasadama dvoraca (video mapping)
 • Prilagodba sustava, sadržaja i programskog kôda za rad na više sklopovskih platformi: stolno računalo, tablet računala, mobilni telefoni, HoloLens uređaj
 • Identificiranje scenarija primjene u kontekstu računalnog sustava te definiranje kriterija dovršenosti za svaki slučaj primjene
 • Stvaranje digitalnog sadržaja prikaza povijesnih elemenata šest dvoraca uključenih u projekt
 • Drugi poslovi vezani uz programiranje u sustavu miješane i virtualne stvarnosti po nalogu višeg razvojnog inženjera

Što se nudi:

 • Ugodno i poticajno radno okruženje
 • Rad sa suvremenim tehnologijama i opremom
 • Zapošljavanje na projektu financiranom iz EU na 20 mjeseci

Uz prijavu za iskazivanje interesa molimo poslati:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Dokaz o radnom iskustvu (za radno mjesto: Viši razvojni inženjer za razvoj i stvaranje miješane stvarnosti)
 • Primjere radova i reference

Zainteresirane osobe za rad na projektu LIVING CASTLES molimo da navedenu dokumentaciju pošalju na mail livingcastles@mev.hr

Podijeli: