Ministarstvo kulture objavilo je 18. svibnja 2020. otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura online.

Poziv je usmjeren na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Temeljem poziva financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prijavitelji su organizacije civilnog društva kao što su umjetničke organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti.

Prihvatljivi partneri su organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga), javna ustanova u kulturi, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Minimalni i maksimalni iznosi potpore i udio financiranja

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 25.000.000,00 HRK. Najmanji iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti je 100.000,00 HRK, a najviši iznos 500.000,00 HRK.

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju izravne troškove osoblja i ostale troškove projekta (izravne i neizravne). Izravni troškovi osoblja podrazumijevaju troškove plaća osoblja, a ne uključuju putne troškove, ugovore o uslugama s pravnim osobama, ugovore o uslugama s fizičkim osobama u vrijednosti od 200.000,00 kn ili više, bez poreza na dodatnu vrijednost te materijale potrebne osoblju projekta za provedbu projektnih aktivnosti ili zadataka. Postotak ostalih prihvatljivih troškova ugovara se u iznosu od 40 % ukupnih izravnih troškova osoblja. Više možete saznati na sljedećoj poveznici.

Trajanje projekta

Planirano trajanje provedbe projekata je od 6 do 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Rokovi

Poziv je otvoren od 18. svibnja 2020., a rok za podnošenje projektnih prijedloga je najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.


Aktivnost je dio projekta TICM PPI 5.0 MSP sufinanciranog u okviru javnog poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI).

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: