Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje s rokom za predaju projektnih prijedloga 31. ožujka 2022. godine.

CILJ POZIVA je osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima te promicati inovacije i kreativnost:

 • Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija: jačanje transnacionalne suradnje i prekogranične dimenzije stvaranja, cirkulacije i vidljivosti europskih djela te mobilnost subjekata u kulturnim i kreativnim sektorima,
 • Inovacija: poboljšanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora, poticanja talenata, uvođenja inovacija, napredovanja, otvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

 • Publika – povećati pristup i sudjelovanje u kulturi, angažirati publiku fizički i digitalno;
 • Socijalna uključivost – promicati društvenu osjetljivost i poboljšati društvenu uključivost u/kroz kulturu, s naglaskom na umjetnike i djelatnike u kulturi s invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i društveno marginaliziranih skupina;
 • Održivost – u skladu s Europskim zelenim planom i Novim europskim Bauhausom – sustvarati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, te podići svijest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti;
 • Digitalni pristup: pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da pokrenu ili ubrzaju digitalnu tranziciju kao odgovor na krizu COVID-19;
 • Međunarodna dimenzija: izgradnja kapaciteta unutar europskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, za djelovanje na međunarodnoj razini – u Europi i šire;
 • Sektorski prioritet – jačanje kapaciteta istaknutih sektora: glazbeni sektor, sektor knjiga i izdavaštva, sektor arhitekture, sektor kulturne baštine, sektor mode i dizajna, sektor održivog kulturnog turizma.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 68.607.267 EUR, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

NATJEČAJNE KATEGORIJE:

COOP-1 mali projekti suradnje > minimalno 3 partnera / 3 različite države > EU potpora:  200.000 EUR – 80% ukupnog budžeta
COOP-2 srednji projekti suradnje > minimalno 5 partnera / 5 različitih država > EU potpora:  1.000.000 EUR – 70% ukupnog budžeta
COOP-3 veliki projekti suradnje > minimalno 10 partnera / 10 različitih država > EU potpora:  2.000.000 EUR – 60% ukupnog budžeta

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci. U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovna natječajna kriterija, pri čemu je obavezni bodovni prag 70/100:

 • RELEVANTNOST – 30 bodova
 • KVALITETA SADRŽAJA I AKTIVNOSTI – 30 bodova
 • UPRAVLJANJE PROJEKTOM – 20 bodova
 • DISEMINACIJA – 20 bodova

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Podijeli: