Više od pedeset sudionika prisustvovalo početnom sastanku projekta DIGITRANS – Digitalna transformacija u dunavskoj regiji

MFG inovacijska agencija iz Stuttgarta vodeći je partner konzorcija od 15 organizacija iz 7 država dunavske regije uključenih u projekt DIGITRANS. Cilj projekta je potaknuti mala i srednja poduzeća da identificiraju i primijene vlastiti digitalni poslovni model. Na početnom sastanku održanom 8. ožujka 2017. u Kulturhausu u Stuttgartu sudjelovali su i predstavnici hrvatskih partnera, Fakulteta organizacije i informatike Varaždin i Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje. U narednim mjesecima partneri će izraditi metodologiju za razvoj digitalnih poslovnih modela, sustav za online učenje, odgovarajuće edukativne materijale, te održati radionice za poduzeća i konzultante. Prvo službeno predstavljanje projekta javnosti održano je na istom mjestu 9. ožujka 2017. godine.

Možemo li na jednostavan način identificirati ispravan poslovni model te njegovom primjenom postati uspješni? Što „ispravan poslovni model“ uopće znači? Koja poslovna strategija je optimalna? Postoji više pristupa razvoju inovativnog poslovnog modela kao što su design thinking metoda, platno poslovnog modela, strategija plavog oceana, itd. Ali koja od njih je optimalna? Može li se ijedna od metoda primijeniti neovisno o veličini poduzeća ili o sektoru u kojem ono posluje?

Projekt DIGITRANS dat će odgovore na navedena pitanja. Partneri će provesti analizu najpopularnijih pristupa te, uzevši u obzir specifičnosti dunavske regije, definirati metodu koja će zadovoljiti potrebe poduzeća i start-upova u sektorima kreativne industrije, zdravstva, napredne proizvodnje, itd.

Ivan Plačko, TICM

Važnost digitalizacije na razini gospodarstva

Na predstavljanju projekta, vodeći ljudi Ministarstva ekonomskih poslova, zapošljavanja i stanovanja u Saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, istaknuli su da je od izuzetne važnosti neprestano promišljati o digitalnoj revoluciji koja se događa oko nas te koja iz temelja mijenja način života i poslovanja većine ljudi. Digitalna revolucija ne zahvaća samo proizvodne djelatnosti, nego i ostale sektore, kao što su npr. usluge i obrtništvo. Naglašeno je da je Ministarstvo spremno podržati poduzeća na putu prema digitalnoj revoluciji što dokazuje i maksimalna podrška koju su dali pripremi projekta DIGITRANS.

Na predstavljanju se okupilo više od 50 sudionika koji su imali priliku upoznati se s inicijativama za podršku digitalnoj transformaciji malih i srednjih poduzeća. Predstavljeno je i nekoliko uspješnih primjera digitalne transformacije, kao što je npr. potpuna promjena poslovnog modela izdavačke kuće Herder iz Freiburga, koju je predstavio direktor Roland Grimmelsmann ili transformacija poduzeća Borsi GmbH & Co. KG koju je predstavio voditelj informatike Günter Strolz.

Petra Newrly, MFG

Potpora poduzećima u digitalno doba

U narednim mjesecima partneri će definirati nove inovacijske metode, a alati za njihovu implementaciju bit će spremni do kraja godine. Razvijene metode i alati koristit će se najprije u inkubatorima u sedam zemalja dunavske regije iz kojih potječu partnerske organizacije.

Program planiranih edukacija predviđa kombiniranje seminara i radionica s on-line tečajevima. Treninzi za poduzetnike održavat će se u razdoblju od svibnja 2018. do travnja 2019. godine. Sva dokumentacija bit će dostupna javnosti na kraju projekta.

Korisne poveznice:

www.interreg-danube.eu/digitrans

http://innovation.mfg.de

O projektu DIGITRANS

Cilj projekta je analizirati kako različite inovacijske metode mogu potaknuti razvoj novih poslovnih modela dovoljno fleksibilnih da se mogu primijeniti u neprestano mijenjajućim tržišnim uvjetima. Postoji više pristupa razvoju inovativnog poslovnog modela kao što su design thinking metoda, platno poslovnog modela, strategija plavog oceana, itd. Projektni konzorcij analizirat će najpopularnije pristupe i razviti metodu koja će zadovoljiti potrebe poduzeća i start-upova. Također, bit će razvijena e-learning platforma te organizirani seminari i radionice za poduzetnike. Uloga Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje je vođenje komunikacijskih i diseminacijskih aktivnosti, organiziranje treninga i edukacija, te primjena nove DIGITRANS metode u radu s poduzećima.


Želite čitati više ovakvih vijesti? Primajte ih na vašu email adresu.

  

Podijeli: