U Europskoj uniji tržište rizičnog kapitala slabo je razvijeno, čak bismo mogli reći i da ga uopće nema. To je problem koji najčešće, kao glavni „kamen spoticanja“, ističu poduzeća i startup-ovi koji se bave razvojem i proizvodnjom inovativnih i tehnološki naprednih, ali rizičnih rješenja. Taj je problem prepoznat te je, u sklopu programa HORIZON EUROPE, pokrenuto Europsko inovaciijsko vijeće (eng. European Innovation Council – EIC), koje je službeno započelo s radom 18. ožujka 2021. EIC je, kao Pilot projekt, pokrenula Europska komisija 2018. godine.

Dosad najambiciozniji program Europske unije – EIC ima na raspolaganju 10 milijardi eura, za radoblje 2021.-2027., koje će koristiti za identifikaciju, razvoj i rast malih i srednjih poduzeća (MSP) te startup-ova koji razvijaju napredne tehnologije i druga inovativna rješenja koja imaju potencijal transformirati tržište. Ovaj je program jedinstven jer kombinira istraživanje rastućih tehnologija, program akceleracije i pripadajući fond kapitala. Čak tri milijuna eura ukupnog budžeta bit će dodiljeno kroz investicije EIC fonda.

Dodjelom bespovratnih sredstava i izravnim kapitalnim investicijama prijaviteljima će biti pružena podršku u ranim fazama istraživanja, fazi provjere inovativnog koncepta, fazi transfera tehnologije te u procesu tržišnog rasta.

Jučer, 18. ožujka 2021. objavljen je Godišnji program rada EIC-a, dostupan je ovdje, s ukupnim budžetom od  1,5 eura.

 

 

Podršku za razvoj proizvoda i usluga moguće je ostvariti kroz 6 različitih programa unutar EIT-a:

EIC Pathfinder

Podrška istraživačkim timovima koji istražuju i/ili razvijaju naprednu, čak revolucionarnu tehnologiju. Prijaviti se mogu znanstvenici, poduzeća sa snažnom istraživačkom komponentom, istraživačke organizacije, startup-ovi, MSP-ovi koji se bave naprednim tehnologijama te dionici industrije koji djeluju u području istraživanja i inovacija. Zamišljeni kao tipovi istraživača iz najmanje 3 različite zemlje (članica EU ili pridruženih članica). Potpora je zamišljena u obliku jednokratnih financijskih potpora u iznosu od 3 do 4 milijuna eura za podršku ranoj fazi razvoja tehnologija (na primjer različite aktivnosti na niskim razinama tehnološke spremnosti –  od 1 do 3) pa sve do faze provjere inovativnog koncepta.  Pathfinder projekti mogu ostvariti i dodatnu financijsku podršku za testiranje inovacijskog potencijala njihovih rezultata istraživanja.

EIC Transition

Ovaj program osmišljen je kao podrška fazama koje slijede nakon testiranja, a to su usavršavanje i odobravanje razvijenih inovativnih tehnologija u laboratoriju ili odgovarajućem okruženju te razvoj poslovnog modela za komercijalizaciju rezultata prethodnih faza. Jednokratne potpore u iznosu od 2,5 milijuna eura, ali moguće je ostvariti i više, dostupne su prijaviteljima za opisane aktivnosti. Mogu se prijaviti individualni prijavitelji (npr. MSP-ovi, spin off-ovi, startup-ovi, istraživačke organizacije, sveučilišta) ili mali konzorciji (maksimalno 5 partnera). U 2021. godini financiranje projekta pod EIC Transition programom ograničeno je samo na projekte razvijene uz podršku EIC Pathfinder programa (EIC pilot Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive i FET Flagships poziva) ili projekte „Proof of concept“ financirane European Research Council (ERC) programom.

EIC Accelerator

Podržava individualne prijavitelje, MSP-ove, posebno startup i spinout poduzeća za razvoj i rast tehnološki naprednih i inovativnih tehnologija koje unose disrupciju na tržište. Iznos jednokratne potpore je 2,5 milijuna eura za troškove razvoja inovacije te izravno kapitalno ulaganje do 15 milijuna eura kojim upravlja EIC fond, a koje bi se koristile za tržišni rast i ostale troškove. Dodatno, poduzeća koje odabire EIC dobivaju podršku u obliku mentorstva, coachinga, pristupa investitorima te puno drugih pogodnosi koje uživaju članovi EIC zajednice.

Business Acceleration Services

Svrha ovog programa je pružanje podrške istraživačima, inovatorima ili poduzetnicima kroz skup specifičnih usluga, usluge koje će im biti dostupne podijeljene su u 3 osnovne skupine:

  • Pristup trenerima, mentorima, stručna pomoć i usavršavanje
  • Pristup potencijalnim partnerima na globalnoj razini (vodeće kompanije, investitori i sl.)
  • Pristup inovacijskom ekosustavu i njegovim članovim sa zajedničkim interesima i aktivnostima

European Innovation Ecosystem

Usmjeren na jačanje suradnje sudionika inovacijskog ekosustava s ciljem stvaranja povezanijeg i inovacijski učinkovitijeg sustava sustava koji podržava rast poduzeća, potiče inovacije i suradnju između nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika tog ekosustava.

EIC Prizes

Različite kategorije nagrada koje se dodjeljuju vodećim inovatorima Europe.


Jean-Eric Paquet, glavni direktor Europske komisije za istraživanje i inovacije, u intervjuu za Novac.hr, otkrio je kako smatra EIC „europskom tvornicom jednoroga“ koja će poduprijeti najtalentiranije inovatore i omogućiti im da dođu do globalne pozornice, kombinacijom bespovratnih potpora i investicija.

Nadamo se da će program uistinu polučiti očekivane rezultate i potaknuti transformaciju industrije u onu temeljenu na znanju i inovacijama.


Aktivnost informiranja poduzetnika dio je projekta TICM PPI 5.0 MSP kojeg financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Podijeli: