S ciljem jačanja regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP.

Poticanje aktivnosti koje stvaraju dodanu vrijednost i učinkovitije pozicioniranje malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će razvoj novih kompetencija, povećanje  proizvodnje i izvoza te stvaranje novih radnih mjesta.

Ukupno raspoloživa sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za ovu namjenu, u razdoblju 2014.-2020. iznose 200 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši  15.000.000,00 kn.

Intenzitet  regionalne potpore (za izgradnju i opremanje) iznosi

  • 45% za mikro i mala poduzeća
  • 35% za srednje velika poduzeća.

Intenzitet potpore za sajmove, usavršavanje i savjetodavne usluge je 50%-70%.


S obzirom na ograničenu alokaciju sredstava (predviđeno je sredstava za otprilike 20-30 projekata) projekt je važno pripremiti unaprijed kako bi prijava bila spremna za podnošenje već 3. travnja 2018.godine!


Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja do trenutka prijave projekta moraju biti registrirana u sljedećim prihvatljvim sektorima:

a) C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki 2.3. Uputa za prijavitelje)

b) J Informacije i komunikacije (osim odjeljaka koji su isključeni u točki 2.3. Uputa za prijavitelje)

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su sljedeće:

  1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
  2. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
  3. Sudjelovanje na sajmovima
  4. Usavršavanje
  5. Priprema prijavnog obrasca i investicijske studije s proračunom projekta
  6. Uvođenje grijanja i hlađenja
  7. Promidžba i vidljivost.

Projektne prijedloge moguće je predati u elektroničkom obliku putem sustava eFondovi od 3. travnja 2018. godine, pa do iskorištenja sredstava uz krajnji rok dostave do 28. prosinac 2018. godine.

Više informacija o Pozivu kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na web stranici eFondovi.


INFORMATIVNA RADIONICA

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta održana je informativna radionica na temu objave poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“. Cjelokupan sadržaj radionice koja je održana u dva termina – 23. i 26. 2. 2018. godine dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:

POVEZNICA.

Kako bi se potencijalnim prijaviteljima omogućilo lakše snalaženje kroz sadržaj informativne radionice, isti je podijeljen na sljedeće module:

Uvod + Prezentacija UzP + Provedba
Uvjeti korištenja sustava eFondovi
Ispunjavanje Prijavnog obrasca
Investicijska studija
Horizontalna pitanja
Pitanja i odgovori (oba dana)


Podijeli: