Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je drugi poziv za dodjelu sredstava “Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu”, u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda.

Svrha poziva je potaknuti poduzeća u Hrvatskoj da sama proizvode što više energije za vlastite potrebe koristeći obnovljive izvore energije, pridonoseći tranziciji  prema klimatski neutralnom gospodarstvu i ostvarivanju hrvatskih klimatskih ciljeva.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija I području D, odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacijom.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 33.813.570 eura.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 • najniži iznos 100.000,00 eura
 • najviši iznos 5.000.000,00 eura

Prijavitelj može prijaviti i više od jednog projektnog prijedloga, ali najviši iznos koji se po prijavitelju u sklopu ovog poziva može podijeliti je 5.000.000,00 eura. Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
 • izgradnja elektrane na biomasu
 • izgradnja elektrane na bioplin
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Intenzitet potpora je kako slijedi:

A) Za ulaganja u proizvodnju OIE, uključujući visokoučinkovitu kogeneraciju na temelju obnovljivih izvora energije:

 • Mikro i malo poduzeće : 65 % prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće: 55 % prihvatljivih troškova
 • Veliko poduzeće : 45 % prihvatljivih troškova

B) Za ulaganja u skladištenje energije, samo uz provođenje ulaganja iz prethodne točke A.

 • Mikro i malo poduzeće : 50 % prihvatljivih troškova
 • Srednje poduzeće: 40 % prihvatljivih troškova
 • Veliko poduzeće : 30 % prihvatljivih troškova

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 9. srpnja 2024. u 9 sati. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 9. rujna 2024. do 9 sati.

Više detalja o pozivu, način prijave i dokumentacija za prijavu dostupni su na poveznici.

Podijeli: