Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga  za komercijalizaciju inovacija u poduzetništvu. Prihvatljivi prijavitelji su fizičke ili pravne osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća.

Svrha poziva je poticanje ulaganja u komercijalizaciju rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvoda na temelju primijenjenih rješenja. Cilj poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koji imaju pozitivni učinak na poslovne rezultate poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Raspoloživa sredstva

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za ovaj Poziv je u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano 114 milijuna kuna za razdoblje do 31.12.2017. godine.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 760.000,00 kuna, dok ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis) ne može prijeći prag od 7.600.000,00 kuna.

Intezitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno do 75% prihvatljivih troškova koji spadaju pod potpore male vrijednosti. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove pripreme natječajne dokumentacija za projekt ulaganja, troškove upravljanje projektom, troškove vezane uz aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta te troškove revizije.

Ostali prihvatljivi troškovi, čiji intenzitet potpore iznosi 50%, su troškovi osoblja, troškovi savjetodavnih  usluga za inovacija,  troškovi vezani uz patentno ulaganje, troškovi instrumenata i opreme, zgrada i zemljišta (u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt), troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja.

Prihvatljive aktivnosti

U skladu s predmetom poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene primjeni rezultata istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se potaknule poslovne aktivnosti i pokrenula proizvodnja novih proizvoda i usluga (novih za poduzeće i/ili novih na tržištu) te ostvarili pozitivni poslovni rezultati i rast poduzeća.

Prihvatljive su inovacije procesa i organizacije poslovanja, pribavljanje i dobivanje patenata i drugih oblika nematerijalnog vlasništva, savjetodavne usluge za inovacije te usluge podrške inovacijama.

Poziv se vodi u modalitetu trajnog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijava do 31. prosinca 2017. godine, a natječajna dokumetancija je dostupna na poveznici.

Temeljem dugogodišnjeg iskustva u pripremi i praćenju provedbe 20-ak projekata financiranih iz Programa provjere inovativnog koncepta, ukupne vrijednosti 10 mil. HRK, čiji je cilj provjera i potvrđivanje komercijalne primjene visokorizičnih i visokotehnoloških projekata poslovnog i javnog sektora, Tehnološko-inovacijski centar  Međimurje svim potencijalnim prijaviteljima pruža savjetodavnu podršku u pripremi projektnih prijedloga.

Ukoliko trebate pomoć prilikom izrade prijave, slobodno nam se obratite putem e-maila (info@ticm.hr) ili pozivom na broj 040 395 569.

Podijeli: