U narednim tjednima očekuje nas objava drugog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” iz okvira Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. (NPOO).


PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pozivom se potiču proizvodna ulaganja malih i srednjih poduzetnika te privatnih srednje kapitaliziranih poduzetnika (tzv. mid-caps, do 3000 zaposlenih s partnerskim i povezanim poduzećima) iz određenih djelatnosti energetski intenzivnih industrija sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10-Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11-Proizvodnja pića
 • 13-Proizvodnja tekstila
 • 14-Proizvodnja odjeće
 • 16-Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17-Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18-Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20-Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21-Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka
 • 22-Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23-Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24-Proizvodnja metala
 • 25-Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28-Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
 • 31-Proizvodnja namještaja.

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ≥ 2,00%* u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.

Partnerstva nisu dozvoljena.

*izračun pokazatelja prema podacima iz GFI-POD-a: AOP262/(AOP128+AOP129)*100.


PRIHVATLJIVA ULAGANJA

Ulaganja u okviru projekta mogu biti  sljedeća:

1. Ulaganja u mjere energetske učinkovitosti zgrada

 • Intenzitet potpore 45% – 65% ovisno o veličini poduzeća, ukoliko je mjesto ulaganja Sjeverna Hrvatska,
 • Financira se uvođenje nove tehnologije koja izravno smanjuje utrošak energije i emisiju CO2, uvođenje sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode, itd.

2. Ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkovite kogeneracije

 • Intenzitet potpore 55% -75% ovisno o veličini poduzeća, ukoliko je mjesto ulaganja Sjeverna Hrvatska,
 • Financira se postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz sunca, vjetra i geotermalne energije, sustava za proizvodnju toplinske i/ili rashladne energije, za grijanje sanitarne/tehnološke vode, dizalice topline (pod određenim uvjetima), itd.

3. Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

 • Intenzitet potpore 45%-65% ovisno o veličini poduzeća,
 • Financira se uvođenje nove proizvodne tehnologije koja rezultira učinkovitijim korištenjem resursa te s tim povezan trošak gradnje/rekonstrukcije zgrada.

IZNOSI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

 • najniži iznos potpore: 99,542,10 EUR
 • najviši iznos potpore: 421,06 EUR

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

 • najniži iznos potpore: 445,62 EUR
 • najviši iznos potpore: 645.298,29 EUR

Najviša vrijednost projekta ne može biti viša od 10. mil. EUR, bez PDV-a.

Očekuje se financiranje najmanje 250 projekata MSP-ova i 40 projekata mid-caps-ova.

Nacrt uputa za prijavitelje dostupan je na POVEZNICI.


POZIV NA SURADNJU

Djelatnici TICM-a imaju puno iskustva u pripremi i provedbi projekata financiranih bespovratnim i kreditnim sredstvima, u okviru kojih su se uspješno realizirale investicije u energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, proizvodnu tehnologiju te zelenu i digitalnu tranziciju. Popis referenci dostupan je na https://ticm.hr/reference/.

I u okviru ovog poziva pružat ćemo savjetodavnu podršku poduzetnicima u pripremi i provedbi projekata, a za sva pitanja i potencijalnu suradnju na raspolaganju smo putem info@ticm.hr i 040 499 405.

Podijeli: