U sklopu programa može se financirati:

  • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • demonstracija tehničke izvedivosti,
  • izrada funkcionalnog prototipa.

Dodatne prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • analiza tržišta,
  • poslovno planiranje, razrada koncepta i/ili strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda
  • poslovna podrška za utvrđivanje tržišne isplativosti.

Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. kao organizacija koja vodi Tehnološko-inovacijski centar Međimurje  je jedan od prepoznatih centara za provedbu Programa, te međimurskim poduzetnicima i ostalim zainteresiranim prijaviteljima koji udovoljavaju kriterijima za sudjelovanje u Programu stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije. Također pružamo pomoć u sastavljanju prijave u skladu sa smjernicama Programa.

Rok za predaju potpunih prijava je 15.05.2011.

Više informacija o Programu možete pronaći u ovim dokumentima:

Kontakt osobe za Program:
mr.sc. Matija Derk i Ivan Plačko
e-mail: matija.derk@redea.hr ; ivan.placko@redea.hr
telefon: 040 395 560 

VAŽNO! Potencijalni prijavitelji trebaju uspostaviti inicijalni kontakt ili poslati pretprijavu u REDEA-u najkasnije do 10.05.2011. (do 16.00 sati)
Podijeli: