Rokovi za prijavu projekata u Program provjere inovativnog koncepta su sljedeći:
• rok za predaju pretprijava u Prepoznati centar je 9. travnja 2012. godine
• natjecatelji čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra imaju rok za izradu i predaju potpunih prijava do 25. travnja 2012. godine u Prepoznati centar.

Detaljne informacije o Programu i uvjetima sufinanciranja nalaze se u “Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike”.

Napomena: Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u četvrtom krugu, potpisivati će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.

Više informacija i dokumentacija dostupni su na web stranicama Poslovno-inovacijske agencije Hrvatske, na podstranici Programa.

Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje jedan je od prepoznatih centara u koji se možete javiti ukoliko Vas zanimaju dodatne informacije o Programu.

Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
Kontakt osoba: Ivan Plačko
T: 040 39 55 42
E: ivan.placko@ticm.hr
www.ticm.hr
Dokumentacija:
Podijeli: