Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u okviru Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., (OPKK) objavilo je u listopadu 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama“, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do siječnja 2018. godine.

Pozivom je inicijalno bilo predviđeno dodijeliti 114 milijuna kuna bespovratnih sredstava za mjere energetske učinkovitosti. Prijave na Poziv poslalo je 130 poduzeća, od čega je njih čak 89 zadovoljilo sve uvjete prihvatljivosti i kojima je ukupno dodijeljeno 303.730.303,47 HRK bespovratnih sredstava, zbog čega je i naknadno odlukom Upravljačkog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i povećana financijska alokacija Poziva. Ministar zaštite okoliša i energetike te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 18. lipnja 2018. godine u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu, svečano su dodijelili Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava uspješnim prijaviteljima, nakon čega je proces provedbe projekata mogao i započeti.

Ministar zaštite okoliša i energetike te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 18. lipnja 2018. godine u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu, svečano su dodijelili Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava uspješnim prijaviteljima, nakon čega je proces provedbe projekata mogao i započeti.

Tijekom travnja 2019. godine uspješno je priveden kraju projekt poduzeća Energy Plus d.o.o. Stvaranje dodane vrijednosti kroz proces energetske obnove proizvodnih kapaciteta u kojem je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM) obnašao ulogu savjetnika zaduženog za pripremu projektne prijave, upravljanje projektnim aktivnostima, provedbu postupaka nabave roba, usluga i radova, izvještavanje te provedbu promotivnih mjera radi osiguranja vidljivosti projekta. Zaposlenici TICM-a sveukupno su pripremili i proveli četiri projekta za poduzeće Energy Plus d.o.o.

Podijeli: