Nakon deset mjeseci provedbe, završen je projekt poduzeća Mikroprojekt d.o.o. ‘Pametni video procesor – SVP’, u čijoj je pripremi i praćenju provedbe sudjelovao Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM). Poduzeće Mikroprojekt razvojni je studio za ugrađene (eng. embedded) računalne sustave s fokusom na naprednim rješenjima za video i grafiku temeljenu na programibilnoj digitalnoj logici – FPGA (eng. Field-programmable gate array) sklopovima. Proizvode inovativna hardverska i softverska rješenja koja nude fleksibilnost i visoke performanse u ugrađenim sustavima za video i grafiku.

Projekt SVP (akronim engleskog naziva „Smart Video Processor“) ukupne vrijednosti 498.618,12 HRK, sufinanciran u sklopu 6. kruga provedbe Programa provjere inovativnog koncepta (PoC) kojeg provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Cilj projekta bio je dokazati koncept pametnog video procesora te ispitati tehnička rješenja za tehnološke rizike identificirane u konceptu. Trenutno se u filmskoj i video produkciji koristi velika količina visoko specijalizirane opreme (kamere, monitori, pretvarači, snimači…) za čije je postavljanje, ugađanje, mijenjanje i nadzor svih njezinih komponenti, potrebno puno vremena. Posljedica toga su česte izmjene i podešavanja, koja se uglavnom rade ručno, povećavaju troškove i mogućnost pogreške i kvara. Ovim se projektom dokazivala tehnička izvedivost SVP-a koji bi omogućio olakšanu integraciju raznih komponenti u profesionalnim audio-video sustavima, upravljanje obradom video signala od ruba do ruba unutar video produkcijskog sustava te automatizaciju upravljanja obradom signala u profesionalnim audio-video sustavima, što će smanjiti trošak opreme za 2 do 2,7 puta te dnevni trošak snimanja za 33%.

Projektom je koncept pametnog video procesora dokazan, konstrukcijom prototipa uspješno su ispitana i u praksi dokazana tehnološka rješenja za uklanjanje očekivanih tehnoloških rizika koja daju očekivane performanse. U procesu razvoja otkriven je novi tehnološki rizik zagrijavanja sustava koji će biti riješen u fazi komercijalizacije, posebnim projektiranjem kućišta uređaja uz povećanje rashladne površine. Očekivana M2M (eng. machine to machine) komunikacija uspješno je zamjenjena WI-FI komunikacijom koja omogućava jednostavniju integraciju s mobilnim uređajima i produkcijskim sustavima. Rekonfiguracija je učinjena u potpunosti nezavisnom od brzine M2M komunikacije, a pojedinu konfiguraciju moguće je prenijeti M2M komunikacijom u pozadini rada sustava i pohraniti je na uređaju. Prosječna ostvarena brzina M2M komunikacije iznosi 450 KB/s, što za konfiguracijske datoteke veličine 11 MB rezultira brzinom prijenosa konfiguracije od 24,44s, a time je postignut originalni cilj prijenosa konfiguracije unutar 25s.

U provedbi ovog PoC projekta, kao prepoznati centar, sudjelovao je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM). Uloga TICM-a ogledala se u pružanju savjetodavne podrške korisnicima u pripremi projektne prijave, praćenju napretka projekta, analizi periodičnih stručnih i financijskih izvješća o ostvarenim rezultatima te provedbi drugih aktivnosti nužnih za uspješnu operativnu provedbu projekta. TICM ima značajno iskustvo u provedbi PoC projekata, u okviru dosad provedenih 6 krugova, sudjelovao je u provedbi njih čak 22, ukupne vrijednosti 8 milijuna kuna.

Programom provjere inovativnog koncepta (PoC) podupiru se predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije kako bi se smanjio rizik investicije u kasnijim fazama. Više informacija o Programu provjere inovativnog koncepta za privatni i javni sektor možete pronaći mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Podijeli: