Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima i svim zainteresiranim stranama da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije. Svi predstavnici zainteresirane javnosti mogu, najkasnije do 19. ožujka 2018. godine, dostaviti svoje prijedloge i komentare na predloženi nacrt Poziva za dostavu projektnih prijedloga, na sljedećoj poveznici.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 23. ožujka 2018. godine, objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem, a sve će biti dostupno na gore navedenoj poveznici.

VIŠE O NADOLAZEĆEM NATJEČAJU

Poziv „Invocijski vaučeri za MSP-ove“ usmjeren je na jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju s znanstveno-istraživačkim organizacijama (ZIO), u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa. Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno u razdoblju od 30. travnja 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su sve pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima, koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu, primjerice:

 • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa
 • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa
 • Demonstracijske aktivnosti
 • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

 

 Prihvatljive kategorije financiranja su:

 • troškovi testiranja ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti
 • troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga.

 

 Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv
 • porez na dodanu vrijednost
 • operativni troškovi
 • kamate na dug
 • trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova
 • trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama
 • troškovi upravljanja projektom.

 

Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti po ovom Pozivu je 49.400.000,00 kuna. Iznos vaučera ne može biti viši od 75.000,00 kuna, a najniži iznos potpore koja se može dodijeliti pojedinom MSP-u po pojedinom projektnom prijedlogu je 10.000,00 kuna.

Prihvatljivim prijaviteljima sa sjedištem u I. i II. skupini Jedinica područne (regionalne) samouprave (JPRS) razvrstanih prema indeksu razvijenosti, financirat će se 85% prihvatljivih troškova, a prihvatljivim prijaviteljima sa sjedištem u III. ili IV. skupini JPRS-a financirat će se 75% prihvatljivih troškova.

Ovo je savršena prilika za sve zainteresirane poduzetnike da se uključe u proces e-savjetovanja i sudjeluju u oblikovanju ovog Poziva, kako bi što bolje odgovarao njihovim potrebama.

Podijeli: