Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026., objavilo je 12. srpnja 2022. godine izmijenjeni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

Cilj Poziva

Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.


Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
  • ispitivanje, razvoj pilot-linija
  • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
  • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up poduzeća (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Raspoloživi iznos sredstava: 141.700.000,00 HRK / 18.806.821,95 EUR

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

  • najniži iznos: 200.000,00 HRK / 26.545 EUR
  • najviši iznos: 1.000.000,00 HRK. / 132.723 EUR

Intenzitet potpore: 85%.  Projekt može trajati do 24 mjeseca.

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj minimalno 30 dana prije dana predaje projektnog prijedloga, a maksimalno 5 godina. Poziv se odnosi na projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5-8).


Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO do 12. rujna 2022. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 12. kolovoza 2022. godine.

Podijeli: