Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata koji će doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu u ukupnoj vrijednosti od 3.404.340 €.

Program u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti. Program se provodi kroz pet mjera, a u 2024. godini uključeni su i hoteli, kao objekti najveće dodane vrijednosti, zatim kampovi, ali i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Dio sredstava namijenjen je za zelenu i digitalnu tranziciju nautike. Novost od prošle godine su potpore za ugostitelje, a sada su u mjeru uključene i slastičarnice.

Sredstva su dostupna i subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i OPG-ima (obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima) ili PG-ima (poljoprivrednim gospodarstvima) koja su registrirana ili će biti registrirana za ugostiteljsku djelatnost po završetku projektnih aktivnosti.

Mjere programa uključuju:

  • mjera A – podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih hotela (Hotel, Hotel baština (heritage), Difuznih hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste hotela, Integralni hotel). Ukupan iznos sredstava za Mjeru A – 1.000.000 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 €, dok je najviši 35.000 €.
  • mjera B – odnosi se na postojeće i nove kampove (Kamp ili Kamp odmorište) na području NUTS 2 regije: Panonske ili Sjeverne Hrvatske, a podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa. Ukupan iznos sredstava za Mjeru B – 800.000 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 6.000 €, dok je najviši 25.000 €.
  • mjera C – odnosi se na ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih ugostiteljskih objekata s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju važeće rješenje iz skupine „RESTORANI“, i to: Restoran, Gostionica, Bistro ili Slastičarnica. Ukupan iznos sredstava za Mjeru C – 700.000 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 €, dok je najviši 15.000 €.
  • mjera D – podupiru se ulaganja OPG-a – obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i PG-a – poljoprivrednika u nova vinotočja ili kušaonice, te digitalizaciju i e-punionice za OPG-e ili PG-e koje ima rješenje za ugostiteljske usluge. Ukupan iznos sredstava za Mjeru D – 404.340 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 €, dok je najviši 15.000 €.
  • mjera E – odnosi se na ulaganja u postojeće plovne objekte za izlete koji su registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma te ulaganja u plovila namijenjena iznajmljivanju s ili bez posade i pružanju usluge smještaja gostiju na plovilu (charter plovila). Ukupan iznos sredstava za Mjeru E – 500.000 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 €, dok je najviši 15.000 €.

Prijave se podnose isključivo online putem sustava eGrađani, na portalu eTurizam (TuRiznica) koji je dostupan na sljedećoj poveznici.

Javni poziv otvoren je do 15. ožujka 2024. godine, a više informacija možete pronaći OVDJE.

Podijeli: