1. rujna 2015. godine otvoren je prvi poziv za prijavu projektnih prijedloga za Program transnacionalne suradnje Interreg Mediterranean 2014-2020. Do 2020. godine, putem spomenutog programa, državama sudionicama bit će na raspolaganju 265 milijuna eura s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanja ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoja energetske učinkovitosti te zaštite i promicanja prirodnih i kulturnih resursa Mediteranskog područja. Program ima 4 prioritetne osi – inovacije, okoliš, teritorijalna pristupačnost, te uravnotežen regionalni razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća te organizacije civilnog društva. U projektima koji se prijavljuju pod prioritetnim osima 1-3 prihvatljivo je i privatno sufinanciranje čime je omogućeno sudjelovanje malih i srednjih poduzeća kao partnera u projektnim konzorcijima. Postotak sufinanciranja za partnere izvan sustava državnih potpora iznosi 85% projektnih troškova, dok postotak sufinanciranja za gospodarske subjekte i partnere koji ulaze u sustav državnih potpora iznosti 50 ili 85%.

Interreg Mediterranean

Program teži poboljšanju stručnosti, širenju znanja, umrežavanju i jačanju kapaciteta javnih i privatnih subjekata. Podupirat će se pilot akcije za testiranje alata, procesa i upravljanja sustavom koje doprinose poboljšanju javnih intervencija te podržavaju dugoročni održivi razvoj u ključnim sektorima zelenog i plavog rasta. Transnacionalni projekti trebaju doprinijeti razmjeni i prijenosu iskustava među regijama, podržavati transnacionalne strategije i jačati kapacitete.

U sklopu Programa neće se sufinancirati velike investicije, razvoj infrastrukture, te znanstvena i tehnološka istraživanja. Fokus se stavlja na nematerijalne, odnosno soft aktivnosti, pa bi tako projekti trebali rezultirati ishodima kao što su metodologije i alati, politike i strategije, pilot akcije, akcijski planovi, te sustavi zajedničkog upravljanja.

Više informacija o pozivu i dokumentacija za prijavu dostupno je na sljedećoj poveznici: interreg-med.eu.

Podijeli: