Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je na svojim stranicama zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2.

O programu

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Popis zemalja: www.eurostars-eureka.eu

Ciljevi programa

  • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
  • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
  • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Natjecatelji

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća.

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija.  Obrti, fizičke osobe ne mogu sudjelovati u programu. Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje.

Vrijednost financiranja: Max. 200.000 EUR ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje: Max. 36 mjeseci.

Vrsta projekta: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

1. Pretprijava

HAMAG-BICRO ovim putem omogućava tvrtkama da pošalju ranu verziju svoje prijave kako bi im pomogla sa konkretnim savjetima kako popraviti finalnu punu prijavu za Eurostars program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles).

Dostava pretprijave nije obavezna,  no na ovaj način imate mogućnost provjeriti koliko je Vaš projekt u skladu s propozicijama programa te dobiti konkretne povratne informacije kako poboljšati Vašu prijavu. Link za pristup ONLINE verziji pretprijave: OVDJE

Pretprijava se popunjava na engleskom jeziku. Kao pomoć prilikom pisanja Pretprijave možete koristiti Word dokument, no pretprijavu je potrebno slati putem online sustava.

2. Prijava

Prijava se sastoji od 2 koraka:

    1. Online prijava putem popunjavanja Eurostars Obrasca za prijavu (eng. Eurostars Application Form) – https://www.eurostars-eureka.eu/content/apply-funding (do 02.03.2017.)
    2. Nacionalna dokumentacija za hrvatske partnere agenciji HAMAG-BICRO (do 09.03.2017.) prema Priručniku za program Eurostars

 

Proces prijave:

1. Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO)20.01.2017.
Rok za savjetodavne povratne informacije temeljem
pretprijave od strane HAMAG-BICRO prema Natjecateljima
10.02.2017.
2. Rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu- Bruxelles)02.03.2017.
Rok za dostavu nacionalne dokumentacije (prema HAMAG-BICRO)09.03.2017.
Odluka o uspješnim prijavamaLjeto 2017.

 

Sadržaj preuzet s internetske stranice HAMAG BICRO-a, više o programu na sljedećoj poveznici.

Podijeli: