8. svibnja 2018. godine otvoren je dugoočekivani Poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina). Ukupno raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva je 76 milijuna kuna.

Svrha Poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetsko-troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Minimalan iznos sredstava koji se može podijeliti pojedinom poduzetniku je 220.000,00 HRK, a maksimalan iznos 13.000.000,00 HRK. Intenzitet sufinanciranja individualan je za svakog prijavitelja i ovisi o veličini prijavitelja i vrsti aktivnosti koja se sufinancira.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i  velika poduzeća iz područja uslužnog sektora (turizam, trgovina) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti NKD 2007. Prihvatljivi prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46, 47 osim djelatnosti 46.17, 46.21 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.81. Nadalje, prihvatljivi prijavitelji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79.

Prijave će se zaprimati od 15. lipnja 2018., a rok za podnošenje projektnih prijava je 21. rujan 2018. godine.

Poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina), oznake KK.04.1.2.01 provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nadležno tijelo za provedbu  poziva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Više detalja o Pozivu možete pronaći na e-fondovi.

Podijeli: