Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda u ukupnom iznosu 60.000.000,00 eura  za ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu. Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4.000.000,00 eura u sklopu ovog Poziva.

Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu s Programom dodjele državne potpore. Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova po projektnom prijedlogu iznosi 100.000,00 eura, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.000.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke o NKD-u pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D, šifri 35,30 Opskrba parom i klimatizacijom. 

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
  • izgradnja elektrane na biomasu
  • izgradnja elektrane na bioplin
  • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
  • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Početak zaprimanja projektnih prijava je 18. travnja 2023. u 9 sati, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 19. lipnja 2023. godine u 9 sati.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb sa navođenjem: „MF-2023-1-1“ – NE OTVARAJ.

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

Više informacija o Pozivu i prijavnu dokumentaciju pronađite ovdje.

Podijeli: