Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije.

Predmet ovog Poziva je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Svrha poziva je usmjeravanje potpora za projekte istraživanja i razvoja i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u regionalne lance vrijednosti u okviru S3 tematskih područja.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj najkasnije do sklapanja ugovora kojim korisnik stječe pravo na potporu. Prijavitelji moraju biti imenovani nositeljima Strateškog partnerstva za inovacije – tzv. SPIN konzorcija, a odnosi među prijaviteljem i ostalim članovima konzorcija bit će uređeni Ugovorom o konzorciju.

SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH.

Ukupna bespovratna sredstva koja će se dodijeliti kroz Poziv iznose 100.000.000,00 eura.

Alokacija je raspodijeljena na tri omotnice:

  •         Jadranska Hrvatska: 32.812.500,00 EUR
  •         Panonska Hrvatska: 43.750.000,00 EUR
  •         Sjeverna Hrvatska: 23.437.500,00 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 500.000,00 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 3.000.000,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva su:

  • Aktivnosti istraživanja i razvoja koje obavezno moraju uključivati industrijsko istraživanje, aktivnosti eksperimentalnog razvoja i studiju izvedivosti
  • Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (samo za nositelje SPIN konzorcija)

Više detalja poput prihvatljivih kategorija troškova te intenziteta sufinanciranja može pronaći u Uputama za prijavitelje.

Podijeli: