Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 20. svibnja 2024. poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“. Poziv se provodi u  otvorenom privremenom postupku u ukupnom iznosu od 20 milijuna eura, a sufinanciran je iz Europskoga socijalnog fonda plus, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

U sklopu Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027.

Opći cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima, a specifični cilj je unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a te suradnja s visokim učilištima i/ili znanstvenim institutima i odgojno-obrazovnim institucijama. Provedba aktivnosti s ciljem promocije STEM-a među djecom i učenicima.

Ukupno raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 20 milijuna eura, 17 milijuna eura iz ESF fondova i 3 milijuna nacionalnog sufinanciranja. Po projektnom prijedlogu moguće je ostvariti potporu u iznosu od 100 000 eura do najviše 300 000 eura.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • udruge koje su osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17,  98/19, 151/22), a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture
  • zaklade – koje su osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o zakladama (NN br. 106/18, 98/19,151/22), a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom

Poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren do 4. srpnja 2024. godine.

Više informacija o pozivu i dokumentacija za pripremu prijave dostupni su na poveznici.

Podijeli: